Mezei Márk regénye a bálványrombolással marad hűséges a zsidósághoz

Mezei Márk regénye a bálványrombolással marad hűséges a zsidósághoz

.konyvesblog. | 2018. szeptember 04. |

_4a_mezei_mae_rk-35372.jpg

Mezei Márk (fotó: Valuska Gábor)

„A téma megtalálásában egyszerű volt a dolgom, mert az ortodox zsidó közeget nagyon jól ismerem, a magyar írók közül talán a legjobban, de ez az életutamból fakad” – mondta néhány hete megjelent interjúnkban Mezei Márk, akinek a nyár elején jelent meg első regénye, az Utolsó szombat. A kötetről most Fináli Gábor rabbi írt kritikát, mely egy távolabbi spektrumból közelít a regény felé, új szempontokat emelve be a mű elemzésébe. A következőkben Fináli Gábor írását olvashatjátok.

Többször előfordult már a történelemben, hogy közösséget, identitást kereső emberek véletlenül vagy kétségbeesett keresést követően ráleltek szüleik, nagyszüleik elvesztett, eldobott, elrejtett családi, nemzeti, vallási hagyományainak tanításaira, hogy aztán, amikor mélyebben megismerték, sokan súlyosan csalódjanak benne és újra ott találják magukat, ahonnan indultak: a végtelen egzisztenciális magányban.

Mezei Márk: Utolsó szombat

Pesti Kalligram, 2018, 248 oldal, 2990 HUF

 

Az ilyen visszatérés egyik leglátványosabb példája a zsidó történelemben a marránók, a „titkos zsidók” esete, akiknek őseit a 15. század végén megpróbálták erőszakkal áttéríteni kereszténynek és/vagy elűzték a Spanyol Királyságból, sokan menekültek török fennhatóság alá vagy kerültek Németalföldre. Voltak olyanok a leszármazóik között, akik titokban megmaradtak zsidónak vagy akiknek leszármazói visszatértek az ősök hitéhez, bár ez a folyamat sokszor bajosabb volt annál, mint ahogy ma emlékezni szeretnénk rá.

Hasonló folyamatok zajlottak le a magyar zsidók között is a Kádár-rendszer végső időszakában és erősödtek fel egy időre a vasfüggöny átvágása után. Voltak – soha nem igazán tömegesen, de mindig számosan, gyakran kiváló, elmélyült fiatal emberek –, akikre az ortodox judaizmus mélységes komolysága gyakorolt vonzerőt és némely ortodox közösségek is tanultak a múltból, súlyos veszteségeikből, amelyeket a modernitás ellenében szenvedtek el. Felvették a kesztyűt és a bezárkózás aktívabb módszereit választották, meg akarták szólítani azokat, akikről úgy remélték, visszatérnek majd az ő világukba.

Egyesek valóban egyéneket, lelkeket és sorsokat láttak a visszatérőkben, mások csak statisztikák javulását, vérfrissítést, demográfiát, de voltak olyanok is, akik csak trójai falovat, gyüttmenteket és bajkeverőket, netán „hígulást”. Ezek a „rossz hatások” némelykor a születési környezetüket, „eredeti életformájukat” üresnek érző, tehát éles szemű és kritikus visszatérőkben újabb elidegenítési folyamatokat indítottak el, sokan ismét a senkiföldjén találták és találják magukat mind a mai napig.

Mezei Márk regénye, az Utolsó szombat egy ilyen szembesülést visz színre, megmutatja, hogy a hagyomány igazi elsajátítása mindig kritikus, reflexív, hogy nincs visszatérés távolságtartás nélkül, hiszen a hagyomány, minden hagyomány, szükségképpen problematikus. A hagyományt nem Isten hagyja ránk, mi, emberek hagyjuk egymásra. A vallási hagyományt is.

A regény témaválasztása felvillanyozott és elgondolkodtatott: egy napba sűrítve, két szálon fon egybe kicsi és nagy, tömeges és egyéni árulásokat, szentek – híveik szerint Isten képviselői – és esendő „bűnösök” egymással oly rokon, oly emberi árulásait, lenyűgöző kompaktsággal és eleganciával. Erről a művészetté formált újabb kiábrándulásról, a hagyománynak tartott görbe tükörről szeretnék beszélni.

Az Utolsó szombat története Budapesten játszódik 1944 januárjában, amikor a nagy hászid tanító és vezető, a belzi rebbe bujkál nálunk nem sokkal az ország náci megszállása előtt, családját, közösségét maga mögött hagyva, a náciknak kiszolgáltatottan. Fél, kénytelen megtagadni önmagát és megkérdőjelezhetetlen tekintélyű vezetőből üldözött emberré válni, súlyos erkölcsi kompromisszumokat kötni a megmenekülés – az újrakezdés? – érdekében és mindeközben erőteljes szexuális fantáziák tartják fogságukban. A közvetlen közelében, vele párhuzamosan, egy tiltott, leszbikus kapcsolat kínlódásai és árulásai zajlanak ugyanazon, irtózatos történelmi díszletek között. Két végtelenül távoli világ sodródik össze és kerül lélegzetelállítóan közel egymáshoz a pusztulás előszobájában. A hászid közösségek még holtukban is hajlamosak szinte Isten és ember közötti közvetítőként – távoli analógiát keresve valamiféle guruként és szentként, beavatottként – gondolni a rebbékre. Ebből a magasságból bukik le menekülése közben, Budapesten a regény főszereplője, a regény nézőpontja pedig egyszerre kegyetlenül pontos és megértő vele szemben, a túlélés árának feloldhatatlan erkölcsi dilemmájával szemben, ahogyan megértő a leszbikus bujkálókkal szemben is, miközben a bujkálók egymásba omló világai – hiába párhuzamosak a történeteik, hiába vannak egymás közvetlen közelében – nem válhatnak átjárhatóvá.

Mezei Márk első könyvében úgy viselkedik ebben az általa jól ismert világban, mint egy híres midrás (a héber Bibliát továbbgondoló-továbbmesélő kommentár) szerint az első egyistenhívő, a bibliai Ábrahám édesapja bálványokkal teli műhelyében: tör és zúz. Ikonoklazmus, hamis bálványok pusztítása ez, kíméletlen őszinteséggel, a felelős pusztítás egyenletesen magas színvonalán. Vagyis a hagyomány védelmezése.

A regény, amikor rombol, tisztít, saját világa elhajlásainak, túlzásainak megy neki, éterien vonzó (chászid mesék, klezmer zene) elavultságát mutatja meg, túlságosan is emberi arcát leplezi le, zárt bizalmatlan őszintétlenségét veszi célba, a minden bűnt igazoló, eltussoló „szentség” minden zárt hagyományközösségben megtalálható káros mítoszait.

Döntő történelmi pillanatban hallgatni ugyanolyan fontos cselekedet, mint megszólalni

Fotó: Valuska Gábor Ki követ el nagyobb bűnt, aki egyetlen embert árul el, vagy aki egy teljes közösséget hagy cserben? Van-e különbség a gyengeségből fakadó erkölcsi bukás és a szerelemféltésből eredő gonosztett között? Kaphat-e feloldozást a gyávaságból eredő bűntudat? Az idei Ünnepi Könyvhétre megjelent Utolsó szombat című regény alapkérdései ezek, amelyben az elsőkötetes Mezei Márk egyetlen nap - 1944.

A szerző, Mezei Márk 18 évesen, az érettségi évében tudja meg, hogy szegről-végről zsidó, fél évvel később egy ifjú neológ rabbi jóvoltából egy kibbucban – a legendás, a visszatelepedést és államalapítást segítő, önmagukat túlélt utópisztikus kommunák egyikében –, majd újabb fél évvel később a zsidó civilizáció spektrumának túlsó végén, egy antwerpeni antimodernista, anticionista, ókonzervatív, extatikus, pietista, chászid közösségben találja magát, ennek az irányzatnak is a legmerevebb, szatmári ágánál. Az ő vendégszeretetüket élvezi, átmossák az imák alatti katarzisok, az énekek, az extázis, az öröm, a rajongás Isten, a hagyomány az élő és a már meghalt rebbék iránt. Azóta lassan harminc év telt el, a szerzőből tapasztalt, irodalomértő, sikeres üzletember lett, végül pedig kritikus és hűséges regényíró.

A hagyományos zsidóság és zsidóságot vizsgáló akadémikus tudomány egyaránt hatást gyakorolt rá. Az évtizedek során újabb és újabb oldalát fedezhette fel annak a világnak, amelyet a legtöbb magyar, illetve magyar zsidó jó, ha hírből ismer. Sokat látott, tanult, csalódott és így maradt hű a világhoz, amely 18 évesen megtalálta őt. Nem engedte el ezt a világot, amelyik méltán tisztelt és másfelől bukott szentekkel van tele, annak ellenére sem, hogy – ezzel a könyvvel alighanem végképp – a perifériájára került.

A latin tradere, továbbad, átad igéből jön a tradíció, hagyomány szavunk és az árulás szava is ebből a tőből származik számos indoeurópai nyelven (elég az angol betrayal-re gondolni) – a jelentéstani kapocs világos, minden átadás, minden hagyomány kicsit eltorzítás, árulás is, ezért a hagyomány minden elsajátításának része kell legyen a kritika is, Mezei Márk regénye pedig éppen bálványrombolásával marad hűséges a zsidósághoz.

Szerző: Fináli Gábor

Legjobb Könyvek Nőknek

Az egyik legnagyobb ajándék, amit egy nő kaphat, az olvasás élménye. A kifejezetten nők számára írt könyvek óriási forrást jelentenek az önismeret, az inspiráció és az élet különböző aspektusainak megértéséhez. A "legjobb női könyvek" kifejezés mögött olyan könyvek gazdag és változatos könyvtára húzódik meg, amelyek megérintik a női lélek mélységeit, és arra inspirálnak bennünket, hogy a önmagunk legjobb verzióját hozzuk elő.

Rengeteg mű ebben a témában például egyedülálló utazásra visz minket az identitás és az önkifejezés világába. Több könyv pedig egy olyan nő történetét mesélik el, aki a világ különböző részein újra felfedezi önmagát. A legjobb női könyvek azok, amelyek képesek bemutatni a nők tapasztalatainak sokszínűségét és összetettségét, ugyanakkor inspiráló és megnyugtató üzeneteket közvetítenek. Az ilyen könyvek lehetnek regények, memoárok, pszichológiai kötetek vagy önismereti útikönyvek, amelyek mind hozzájárulnak a nők életének mélyebb megértéséhez és gazdagításához. E könyvek olvasásával a nők sokat tanulhatnak önmagukról, kapcsolataikról és a világról. Megérthetik saját érzéseiket, vágyaikat és álmaikat, és megerősödhetnek abban a tudatban, hogy nincsenek egyedül az útjukon. A legjobb könyveket nemcsak élvezetes olvasni, hanem életünk társává válnak, és segítenek abban, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból és a világból.

Életünk során számos nehézséggel és döntéssel szembesülünk, és gyakran nehéz megérteni önmagunkat és a bennünket vezérlő érzelmeket. Ezért fontos, hogy olyan könyveket olvassunk, amelyek segítenek jobban megismerni önmagunkat. Ezek a könyvek segíthetnek feltárni olyan belső gondolatokat, érzéseket és vágyakat, amelyeket nem mindig könnyű szavakkal kifejezni. Ha jobban megértjük önmagunkat, képessé válunk arra, hogy hatékonyabban kezeljük az élet kihívásait, erősítsük a másokkal való kapcsolatainkat, és valóban teljes életet éljünk. Ezek a könyvek lehetővé teszik számunkra, hogy mélyebb szinten kapcsolódjunk saját érzéseinkhez és tapasztalatainkhoz, így segítve, hogy valóban tartalmas és boldog életet éljünk.


Finy Petra: Akkor is

A 40 éves Sára tanárnő történetét meséli el. Két gyerek, kiszámítható munka, tökéletes házasság - legalábbis a főhősnő ezt hitte. Ám egy nap a férje összecsomagol. A főhősnő sokféle érdekeltségű nő: egy túlérzékeny anya, két koraérett gyerek, barátok, akik egyben kollégák is, egy mogorva szomszéd és egy férfi, aki kómában fekszik a kórházban, és soha nem beszélt vele, csak könyveket olvasott neki. A regény stílusa könnyed, helyenként nagyon fanyar és őszinte, annak ellenére, hogy egy nehéz sorsú nő sorsát ábrázolja. Kötelező darab a könyvespolcra!


Gurubi Ágnes: Szív utcájában

A történet a nagymama életének krónikája körül forog, de a regény narrátora nem teljesen a szerző. Ági laza határvonalat húz a valóság és a fikció között, és nemcsak saját családi történetével szembesül, hanem több generáció tükre is. A fő motívum egy zsidó család menekülése és az azt követő események, de ez nem holokausztregény, hiszen egy anya és lánya felnőtté válásának története származástól függetlenül érvényes.


Tompa Andrea: Haza

Főhőse olyan útra indul, amely nemcsak az otthon és a haza fogalmát tárja fel, hanem közelebb hozza őt önmagához is. A regény cselekmény helyett inkább a főhős belső útját írja le, amelyet életének és döntései megértése utal. A regényben egy nagyon találó gondolat is helyet kapott: „Elmenni lehet, de visszatérés nincs. Nincs visszatérés tehát, csak a kudarc tér vissza.” Ezek a szavak kiterjeszthetők az élet egészére. Az emberek nem tudják megváltoztatni múltbeli döntéseiket, ezért az elfogadás és a megbékélés az idő előrehaladtával egyre fontosabbá válik. Tompa Andrea regénye tehát nemcsak az otthon és a haza fogalmát járja körül, hanem a sors és a saját döntések elfogadását, valamint a visszafordíthatatlan idővel való megbékélést is. A főhősnő ezen utazása arra ösztönzi az olvasót, hogy elgondolkodjon saját életének kihívásain, és azon, hogyan lehet elfogadni azt, amin már nem lehet változtatni.


Bakos Gyöngyi: Nyolcszáz utcán járva

A regényként olvasható novellagyűjtemény egy filmkritikus önismereti, kalandos, apátlan és bátor, őszinte szexualitással teli utazása. Az olvasót nem egy, hanem több útra is elviszi, helyszínek, emberek és események váltják egymást. A szövegben a stroboszkópikusan felvillanó események mögött egy fiatal nő benyomásai, reflexiói és belső monológjai állnak, értelmezve a vadul galoppozó eseményeket.


Péntek Orsolya: Hóesés Rómában

Két nő sorsa tárul fel 1951 és 2020 között. Ebben a regényben a főszereplők alig ejtenek ki egy szót. A szavak önmagukban nem elegendőek érzéseik megértéséhez vagy közvetítéséhez. A lírai képek és benyomások azonban értelmezik az eseményeket, bár nem a megszokott racionális módon. Péntek Orsolya könyvében a hallgatag és zárkózott szereplők helyett az utcák, a tájak, sőt a kanálra ragadt lekvár íze is mesél. A regény nemcsak mesél, hanem az érzelmek és benyomások kifinomult leírásán keresztül mélyen belemerül a két nő életébe és belső világába.


Virginia Woolf: Egy saját szoba

Az irodalmi világban élő nők helyzetét elemzi a 20. század elején, kifejtve, hogy mire van szüksége a nőknek a szellemi függetlenséghez és a művészi kifejezéshez. A könyv filozofikus és történelmi utalásokkal gazdagított, ráadásul üde színfoltja az akkoriban férfiak uralta irodalmi világnak.


Chimamanda Ngozi Adichie: Mindannyian feministák vagyunk

Esszéje egy rövid, mégis hatásos mű, amely a feminizmus modern értelmezését tárgyalja, arra ösztönözve olvasóit, hogy gondolkodjanak el a nemek közötti egyenlőség fontosságán és a társadalmi szerepek átalakításának szükségességén. Adichie éleslátása és közvetlen stílusa révén képes megragadni az olvasó figyelmét, és arra készteti, hogy újragondolja a nemi szerepekkel kapcsolatos saját előítéleteit.Margaret Atwood: A Szolgálólány meséje

Olyan jövőképet fest, ahol a nők szabadságát drasztikusan korlátozzák, és szinte teljesen az uralkodó rendszer kiszolgálóivá válnak. Atwood mélyreható karakterábrázolása és a társadalomkritikai elemek ötvözete izgalmas olvasmányt biztosít, amely elgondolkodtatja az olvasót a jelenkor társadalmi dinamikáiról és a szabadság értékéről.Maya Angelou: Én tudom, miért szabad a madár a kalitkában

Maya Angelou önéletrajzi műve egy erőteljes és megindító történet az önazonosság kereséséről, a rasszizmus és a nemi megkülönböztetés legyőzéséről. Angelou lírai prózája és őszinte hangvételű elbeszélése a személyes küzdelmek és győzelmek univerzális történetévé varázsolja a könyvet.


A legjobb könyvek nőknek különböző perspektívákból közelítik meg a női tapasztalatokat, és kiváló olvasmányt nyújtanak azok számára, akik mélyebb betekintést szeretnének nyerni a hölgyek életét érintő kihívásokba és győzelmekbe. Minden mű más és más stílusban és hangnemben szólal meg, de közös bennük a mély emberi érzések és társadalmi kérdések iránti elkötelezettség.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Meg fogsz lepődni, hogy milyen régi a reggeli kávéd

Biológusok megfejtették, hogy az arabica kávé több százezer évvel ezelőtt, természetes kereszteződés folytán alakult ki. Könyvek hírek (és kávé) mellé.

...
Zöld

A szerzetes, aki megalkotta a középkori Google Earth-öt

Fra Mauro, a velencei laikus testvér az addigi történelem legrészletesebb térképét készítette el az 1450-es években. Csettintenének rá a Google Earth tervezői is.

...
Zöld

Vajon tudod a választ 3 egyszerű kérdésre a pedofíliáról és a gyerekek elleni erőszakról?

A cikkben könyveket is találsz a Hintalovon ajánlásával!