Patrik Ouředník: Ad acta -részlet [Könyvfeszt2009]

Könyves Magazin | 2009. április 24. |

Patrik Ouředník: Ad acta, Fordította G. Kovács László, 128 old., 2000 Ft

(Részlet)

Horáková asszony nem baleset következtében vesztette életét. Az autó ártatlan volt ebben az ügyben. Épp csak meglökte őt a Lomnická utca sarkán. Horáková asszony elesett, megütötte a térdét, és elszakadt a harisnyája. Szitkozódva és sántítva, de hazament. Otthon kinyitotta a gázt, aztán a sütő ajtaját, és bedugta a fejét. Azt mondják, hogy a nők, főleg az idősebbek, csak ritkán folyamodnak öngyilkossághoz, s ha igen, akkor e lépésüket sokáig fontolgatják, s általában kevésbé radikális módszereket választanak, mint a férfiak. A statisztikák azonban torz módon tükrözik az egyének életét: Horáková asszony ebben az esetben egyszerűen kivételt jelentett a nemi alapú besorolás alól. Elege volt mindenből, torkig volt mindennel. A lánytestvéreivel, a gyerekeivel, az unokáival, az orvosokkal, akikhez járt, a szőke nővel az önkiszolgálóból, a sofőrökből, akik nem tartják tiszteletben a gyalogátkelőhelyet. Mi több, Dyk úrból is elege volt, akivel pedig minden elképzelhető dologról beszélgetni lehetett, aki annyi mindent tudott, s akivel, ha szép volt az idő, a padon üldögélt vagy a parkban sétált, sőt néhányszor vasárnapi ebédre is meghívta, végül is özvegy volt, a férfi úgyszintén, neki férfi járt az eszében, a férfinak nő, tudják, hogy van ez.

Amikor Horáková bedugta a fejét a sütőbe, elnevette magát: kivel fog ezután Dyk úr a padon üldögélni?
A tűzoltók néhány órával később érkeztek a lakásba, amikor már az egész emeleten terjengett a gázszag, s elsőként a hálószobában és a nappaliban uralkodó rendetlenség tűnt fel nekik, mely szöges ellentétben állt a fénylően tiszta konyhával s általában véve az idős nők fészkéhez fűződő elképzelésekkel. Horáková asszony tehát e tekintetben sem volt összhangban a nemével kapcsolatos kritériumokkal. Antropológiai szempontból megállapítható, hogy a nők viszonya a káoszhoz a megelőzésen alapul: azért takarítanak, hogy ne kelljen takarítaniuk. Ez a logika talán vitatható, de vannak bizonyos eredményei. Ezzel szemben a férfiak álláspontja az elhárításon alapul: csak akkor takarítanak, ha úgy érzik, hogy a káosz már közvetlenül veszélyezteti őket.
A jelek szerint Horáková asszony egy harmadik, köztes kategóriába tartozott, melyet a társadalomtudományok még nem vetettek vizsgálat alá.
A későbbiekben majd látni fogjuk, hogy ezek a statisztikai egyenetlenségek hatással lesznek-e történetünk és a többi főszereplő sorsának alakulására. Mindenestre a tűzoltókat a körülmények arra ösztönözték, hogy Horáková asszony lakásába haladéktalanul hívják ki a bűnügyi rendőrséget. Ezt persze így is, úgy is megtették volna, mi azonban ily módon kiválthatjuk az ígért feszültséget, s megerősíthetjük a történet drámai vonalát. A tűzoltóknak ez közömbös, a olvasóknak azonban korántsem.
S volt még valami, ami a tűzoltókban érdeklődést keltett: nedves haj- és szőrcsomók s még ragacsos szappandarabkák hevertek a fürdőkádban. Annak kiderítését azonban, hogy kinek a hajáról van szó és ki szappanozta magát a fürdőkádban, az arra hivatottabb személyekre bízták.

7]
Procházková asszony egy ingerült kézmozdulattal elkergette a méhet, amelyik elmésen bodorított haját összekeverte valamilyen egzotikus virággal.
„Annyian vannak idén, mint a legyek,” jegyezte meg panaszosan.
„Tudja, mit mondott Ejnstejn?” szólalt meg Pražák úr, félfenéken egyensúlyozva. Mellőzöttnek érezte magát, s világos volt számára, hogy ha a társaság teljes értékű tagja kíván maradni, valami okosat kell mondania. „Ha a méhek eltűnnének, négy éven belül az egész emberiség kihalna.”
„Akkor az atombomba kifundálása helyett azt kellett volna kitalálnia, hogyan legyünk meg méhek nélkül. Hát nincs igazam?” Krebs úr elnevette magát.
„Ezt mondták a rádióban,” erősítgette a maga igazát Pražák úr.
„Engem egyszer megcsípett egy dongó,” mondta Procházková asszony. „Azt mondják, hogy a dongók nem csípnek, pedig csípnek. El se hinnék, mekkorára dagadt a karom.”
„Ha én dongó lennék, máshol csípném meg magát! Úgy bizony!”
„Ugyan, eredjen már, Krebs úr!”
„A dolog a virágporral függ össze. Ha nem lennének méhek, eltűnnének a virágok és a fák az oxigénnel együtt. Nem akadna senki, aki gyűjtse. Mármint a virágport.”
„Ha nem lennének méhek, akkor a vietnamiak gyűjtögetnék. Úgy bizony!”
Pražák úr sértődötten elhallgatott. Procházková asszony megragadta az alkalmat, és Dykhez fordult.
„És maga miért nem mond semmit, Dyk úr?”
„A hallgatás a beszélgetés egyik formája,” válaszolta Dyk.
Procházková asszony zavarba jött.
„És fordítva,” kívánkozott még ki Dykből.
„Fordítva?”
„A beszéd csak a hallgatás egyik formája.”
Procházková asszonyt szédülés fogta el. „Úgy gondolja?” kérdezte bizonytalanul.
„Én akkor is gondolkodom, ha nem akarok. A gondolat erősebb, mint én.”

[…]

9]
Reisová kiasszonyt akkor erőszakolták meg, amikor a Képzőművészeti Akadémiára sietett, ahol Pelán professzorral kellett találkoznia. Aznap már reggel óta üldözte a balszerencse. A Hradec Králové-i vonat késett, egy villamosmegállóval tovább ment a kelleténél, s mindennek tetejébe elvétette a címet: emlékezete szerint az Akadémia annak a térnek a közelében volt, ahol az a barokk templom állt, rögtön a park mellett, csakhogy Prágában éretlen gyereklányként járt utoljára, s a szóban forgó hely nyilván összefolyt a fejében a Munkásmozgalmi Ellenállás Múzeumával, a mostani Andy Warhol Múzeummal. Szerencsére végül jó tanácsot kapott egy nyugdíjastól, aki öreg csontjait melengette, s botjával unalmában a földben vájkált. A találkozót tizenegyre beszélték meg, s most már hét perc múlva tizenegy volt. Kínosnak találta, hogy elkéssen; Pelán professzor anyja barátnőjének a közbenjárására egyezett bele, hogy fogadja őt, ez a barátnő ugyanis valaha tanú volt Pelán lánytestvérének az esküvőjén. A férfinak biztosan nincs fölös ideje. Reisová kisasszony végigment a Hollar utcán, a Roosvelt sugárúton (korábban a Szovjet hősök sugárútja, azelőtt Sztálin sugárút, valaha a Győzelem sugárútja, egykor Wilson sugárút, hajdan Császár sugárút), elkanyarodott balra, vagy háromszáz méter után átment az úttesten, és a Puklíčova utca felé vette az irányt. Alig tett meg húsz métert, amikor egy sötét kapualjból egy fekete körgallért viselő züllött alak vetette rá magát, a hajánál fogva megragadta, bűzös rongyot gyömöszölt a szájába, bevonszolta a szemetes kukák közé, lerángatta a szoknyáját, letépte róla a bugyit, és belelövellte ocsmány ondóját.

10]
„Ilyen hőségre nem is emlékszem,” mondta a csónakok bérlője. „Utoljára 1898-ban volt hasonló.”
„Na ne mondja.”
„Negyvenhatban se volt sokkal jobb a helyzet, de valamicskével mégis.”
„Akkor még nem is éltem.”
„S mit mondjak én? Tíz évvel később születtem. Tudja, amikor a magyar forradalom volt.”
„Azelőtt nem voltak ilyen hőségek.”
„No de legalább süt a napocska.”
„1815-ben három méterrel csökkent a vízszint. 1876-ban viszont megemelték a rakpartot. Ma jóval magasabb.”
„Ma is sok mindent építenek.”
„Azelőtt még többet építkeztek. De a magasság kisebb volt.”
„Ezek a modern házak, hát ez valami borzalom. A lakótelepiek, meg a többi.”
„De hát az emberek lakni akarnak valahol. Tudja, hány lakosa volt Prágának 1501-ben?”
„Nem tudom.”
„Már én sem, de valahol olvastam, hogy mennyi.”
„Talán az újságokban.”
„Arra viszont emlékszem, hogy sokkal kevesebben voltak.”
„Hát el is telt egy kis idő azóta.”
„Egy évvel később Kolumbusz felfedezte Hondurast. 1502-ben.”
„Ne mondja!”
„És 1815-ben, amikor Prágában csökkent a vízszint, Napóleont megrakták Waterloonál.”
„Ugye, az Hollandiában van?”
„Belgiumban. Azelőtt bizony nem voltak ilyen hőségek.”
„No de legalább süt a napocska.”

Legjobb Könyvek Nőknek

Az egyik legnagyobb ajándék, amit egy nő kaphat, az olvasás élménye. A kifejezetten nők számára írt könyvek óriási forrást jelentenek az önismeret, az inspiráció és az élet különböző aspektusainak megértéséhez. A "legjobb női könyvek" kifejezés mögött olyan könyvek gazdag és változatos könyvtára húzódik meg, amelyek megérintik a női lélek mélységeit, és arra inspirálnak bennünket, hogy a önmagunk legjobb verzióját hozzuk elő.

Rengeteg mű ebben a témában például egyedülálló utazásra visz minket az identitás és az önkifejezés világába. Több könyv pedig egy olyan nő történetét mesélik el, aki a világ különböző részein újra felfedezi önmagát. A legjobb női könyvek azok, amelyek képesek bemutatni a nők tapasztalatainak sokszínűségét és összetettségét, ugyanakkor inspiráló és megnyugtató üzeneteket közvetítenek. Az ilyen könyvek lehetnek regények, memoárok, pszichológiai kötetek vagy önismereti útikönyvek, amelyek mind hozzájárulnak a nők életének mélyebb megértéséhez és gazdagításához. E könyvek olvasásával a nők sokat tanulhatnak önmagukról, kapcsolataikról és a világról. Megérthetik saját érzéseiket, vágyaikat és álmaikat, és megerősödhetnek abban a tudatban, hogy nincsenek egyedül az útjukon. A legjobb könyveket nemcsak élvezetes olvasni, hanem életünk társává válnak, és segítenek abban, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból és a világból.

Életünk során számos nehézséggel és döntéssel szembesülünk, és gyakran nehéz megérteni önmagunkat és a bennünket vezérlő érzelmeket. Ezért fontos, hogy olyan könyveket olvassunk, amelyek segítenek jobban megismerni önmagunkat. Ezek a könyvek segíthetnek feltárni olyan belső gondolatokat, érzéseket és vágyakat, amelyeket nem mindig könnyű szavakkal kifejezni. Ha jobban megértjük önmagunkat, képessé válunk arra, hogy hatékonyabban kezeljük az élet kihívásait, erősítsük a másokkal való kapcsolatainkat, és valóban teljes életet éljünk. Ezek a könyvek lehetővé teszik számunkra, hogy mélyebb szinten kapcsolódjunk saját érzéseinkhez és tapasztalatainkhoz, így segítve, hogy valóban tartalmas és boldog életet éljünk.


Finy Petra: Akkor is

A 40 éves Sára tanárnő történetét meséli el. Két gyerek, kiszámítható munka, tökéletes házasság - legalábbis a főhősnő ezt hitte. Ám egy nap a férje összecsomagol. A főhősnő sokféle érdekeltségű nő: egy túlérzékeny anya, két koraérett gyerek, barátok, akik egyben kollégák is, egy mogorva szomszéd és egy férfi, aki kómában fekszik a kórházban, és soha nem beszélt vele, csak könyveket olvasott neki. A regény stílusa könnyed, helyenként nagyon fanyar és őszinte, annak ellenére, hogy egy nehéz sorsú nő sorsát ábrázolja. Kötelező darab a könyvespolcra!


Gurubi Ágnes: Szív utcájában

A történet a nagymama életének krónikája körül forog, de a regény narrátora nem teljesen a szerző. Ági laza határvonalat húz a valóság és a fikció között, és nemcsak saját családi történetével szembesül, hanem több generáció tükre is. A fő motívum egy zsidó család menekülése és az azt követő események, de ez nem holokausztregény, hiszen egy anya és lánya felnőtté válásának története származástól függetlenül érvényes.


Tompa Andrea: Haza

Főhőse olyan útra indul, amely nemcsak az otthon és a haza fogalmát tárja fel, hanem közelebb hozza őt önmagához is. A regény cselekmény helyett inkább a főhős belső útját írja le, amelyet életének és döntései megértése utal. A regényben egy nagyon találó gondolat is helyet kapott: „Elmenni lehet, de visszatérés nincs. Nincs visszatérés tehát, csak a kudarc tér vissza.” Ezek a szavak kiterjeszthetők az élet egészére. Az emberek nem tudják megváltoztatni múltbeli döntéseiket, ezért az elfogadás és a megbékélés az idő előrehaladtával egyre fontosabbá válik. Tompa Andrea regénye tehát nemcsak az otthon és a haza fogalmát járja körül, hanem a sors és a saját döntések elfogadását, valamint a visszafordíthatatlan idővel való megbékélést is. A főhősnő ezen utazása arra ösztönzi az olvasót, hogy elgondolkodjon saját életének kihívásain, és azon, hogyan lehet elfogadni azt, amin már nem lehet változtatni.


Bakos Gyöngyi: Nyolcszáz utcán járva

A regényként olvasható novellagyűjtemény egy filmkritikus önismereti, kalandos, apátlan és bátor, őszinte szexualitással teli utazása. Az olvasót nem egy, hanem több útra is elviszi, helyszínek, emberek és események váltják egymást. A szövegben a stroboszkópikusan felvillanó események mögött egy fiatal nő benyomásai, reflexiói és belső monológjai állnak, értelmezve a vadul galoppozó eseményeket.


Péntek Orsolya: Hóesés Rómában

Két nő sorsa tárul fel 1951 és 2020 között. Ebben a regényben a főszereplők alig ejtenek ki egy szót. A szavak önmagukban nem elegendőek érzéseik megértéséhez vagy közvetítéséhez. A lírai képek és benyomások azonban értelmezik az eseményeket, bár nem a megszokott racionális módon. Péntek Orsolya könyvében a hallgatag és zárkózott szereplők helyett az utcák, a tájak, sőt a kanálra ragadt lekvár íze is mesél. A regény nemcsak mesél, hanem az érzelmek és benyomások kifinomult leírásán keresztül mélyen belemerül a két nő életébe és belső világába.


Virginia Woolf: Egy saját szoba

Az irodalmi világban élő nők helyzetét elemzi a 20. század elején, kifejtve, hogy mire van szüksége a nőknek a szellemi függetlenséghez és a művészi kifejezéshez. A könyv filozofikus és történelmi utalásokkal gazdagított, ráadásul üde színfoltja az akkoriban férfiak uralta irodalmi világnak.


Chimamanda Ngozi Adichie: Mindannyian feministák vagyunk

Esszéje egy rövid, mégis hatásos mű, amely a feminizmus modern értelmezését tárgyalja, arra ösztönözve olvasóit, hogy gondolkodjanak el a nemek közötti egyenlőség fontosságán és a társadalmi szerepek átalakításának szükségességén. Adichie éleslátása és közvetlen stílusa révén képes megragadni az olvasó figyelmét, és arra készteti, hogy újragondolja a nemi szerepekkel kapcsolatos saját előítéleteit.Margaret Atwood: A Szolgálólány meséje

Olyan jövőképet fest, ahol a nők szabadságát drasztikusan korlátozzák, és szinte teljesen az uralkodó rendszer kiszolgálóivá válnak. Atwood mélyreható karakterábrázolása és a társadalomkritikai elemek ötvözete izgalmas olvasmányt biztosít, amely elgondolkodtatja az olvasót a jelenkor társadalmi dinamikáiról és a szabadság értékéről.Maya Angelou: Én tudom, miért szabad a madár a kalitkában

Maya Angelou önéletrajzi műve egy erőteljes és megindító történet az önazonosság kereséséről, a rasszizmus és a nemi megkülönböztetés legyőzéséről. Angelou lírai prózája és őszinte hangvételű elbeszélése a személyes küzdelmek és győzelmek univerzális történetévé varázsolja a könyvet.


A legjobb könyvek nőknek különböző perspektívákból közelítik meg a női tapasztalatokat, és kiváló olvasmányt nyújtanak azok számára, akik mélyebb betekintést szeretnének nyerni a hölgyek életét érintő kihívásokba és győzelmekbe. Minden mű más és más stílusban és hangnemben szólal meg, de közös bennük a mély emberi érzések és társadalmi kérdések iránti elkötelezettség.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Meg fogsz lepődni, hogy milyen régi a reggeli kávéd

Biológusok megfejtették, hogy az arabica kávé több százezer évvel ezelőtt, természetes kereszteződés folytán alakult ki. Könyvek hírek (és kávé) mellé.

...
Zöld

A szerzetes, aki megalkotta a középkori Google Earth-öt

Fra Mauro, a velencei laikus testvér az addigi történelem legrészletesebb térképét készítette el az 1450-es években. Csettintenének rá a Google Earth tervezői is.

...
Zöld

Vajon tudod a választ 3 egyszerű kérdésre a pedofíliáról és a gyerekek elleni erőszakról?

A cikkben könyveket is találsz a Hintalovon ajánlásával!