Heltai Jenő naplót írt a világháború utolsó évéről, 70 év után most olvashatunk bele

.konyvesblog. | 2017. október 26. |

A Magvető Kiadó régi adósságot törlesztett, amikor Heltai Jenő kéziratban maradt, mindmáig kiadatlan háborús naplóinak publikálására vállalkozott. Az örökösök döntése következtében a szöveg több mint hetven év után most láthat napvilágot, amikor a történetnek már valamennyi szereplője elhunyt.

Heltai Jenő: Négy fal között - Naplójegyzetek 1944-1945

Magvető Könyvkiadó, 2017, 628 oldal, 5499 HUF

 

A szerző így írt a keletkezés körülményeiről:

"A német bevonulás napján határoztam el, hogy napról napra pontosan följegyzem, mi történik körülöttem és velem. 1944. március 19-én fogtam bele a naplóírásba. Körülbelül egy esztendeig, 1945 márciusáig írtam ezt a naplót. Följegyzéseimet, alig tizenkét keserves hónap keserű gyümölcsét aktatáskámban mindenféle viharokon keresztül rendületlenül magammal cipeltem."

Heltai Jenő naplóját magyarázó jegyzetekkel, annotált névmutatóval ellátva tette közzé a Magvető a szerző halálának hatvanadik évfordulóján.

Olvassatok bele a naplóba:

heltai_jeno_negy_fal_kozott_reszlet_2_konyves.pdf by konyvesblog on Scribd