Nyerd meg Szabó Magda A Danaida című könyvét! - UPDATE

.konyvesblog. | 2018. május 16. |

szabo_magda_a_danaida_b1.jpgUPDATE: Sorsoltunk a játékon, a Szabó Magda-kvíz három szerencsés nyertese: Pusztafi Virág, Pásztor Viktória, Lerner-Pipó Réka

A győzteseket emailben is értesítettük. Nyereményük Szabó Magda A Danaida című könyve.

 

 

A helyes válaszok:

1. Kik azok a Danaidák?

Danaosz király lányai, akik azzal bűnhődtek, hogy egy feneketlen hordóba kellett vizet tölteniük

 2. Ki írt verset a magyar irodalomban A Danaidák címmel?

Babits Mihály

 3. Kitől tanult olyan sokat a görög mitológiáról Szabó Magda?

Szabó Elektől 

4. Milyen figura jelképezi még a görög mitológiában a hiábavaló munkát?

Sziszüphosz 

5. Hogy hívják A Danaida főszereplőjét? 

Csándy Katalin

6. Mi a foglalkozása a főhősnek? 

Könyvtáros 

7. Mi jutott először eszébe mindig Katalinnak a gyerekkorával kapcsolatban?

a krepp lepkeszárnyak, és a gombák illata 

8. Hogy hívják Katalin testvérét?

Dániel 

9. Melyik jelző illik a regényben legjobban Katalin férjére?

önző 

10. Melyik idézet való a regényből?

 „az élet, ha nagy gyűrődések után is, valahogy mindig kisimul”

 

Szabó Magda: A Danaida

Minden ember titok. Minden titok titok. Az író mestersége valahol szakrális, még önmaga számára is elemezhetetlen.

A Danaidá-ban először nyúltam hivatásos író kezével a mintaértékű antik mitológia figurái közé: Danaus király lányai azzal bűnhődtek bűnükért, hogy az idők végezetéig feneketlen hordóba kellett vizet hordaniuk. 
Az én Danaidámnak az a bűne, hogy csak önmagára figyel élete kétharmad szakaszában, s nem veszi észre, hogy minden kor történelmi időszak, amelyben nemcsak alakul az emberi sors, hanem maga a benne élő is adhat jelzést, esetleg valami fordulatot a hazai vagy világtörténelemnek.

Csándy Katalin a nagy emberi érzésekre érzékeny, szerelemre, féltékenységre, szégyenre, nem veszi észre, hogy az idő nagy folyója olykor hidat, olykor gázlót kínál, esetleg jelzés mutatja, hol nem tanácsos vízbe lépnie. Környezetében minden megváltozik, ő csak addig a határig, míg felismeri, ne bukdácsoljon már holtáig a számára kilátástalan koordináták között, hanem mentse meg, ami az életéből még menthető.

Formául a hatvanas évek állandó tennivalóját, a folytonos írjuk meg az életrajzunkat-kötelezettséget választottam, maga a regény egy fejezetenkénti mottósor, szétkaszabolva, ha az olvasó összeolvassa, megdöbben, mert Katalin minden, az életrajzban írt szava igaz, éppen csak nem ez volt a valódi élete, mert arra, ami a valódi élete valakinek, részint nincs füle a kérdezőnek, részint nincs fogalmazásbeli megoldás. Minden ember titok.

szabo_magda_portre_rgb.jpg