Általános cikkek 2008 kalligram krúdy

Ismerkedés a lidércekkel

anslemoo | 2009. február 18. |

Krúdy Gyula: Álmoskönyv, Kalligram, 2008, 3200 Ft

Álmai mindenkinek vannak, és mivel ezek az álmok oly mértékben befolyásolják az ébrenlétben töltött időt, hogy a magyarázatuk gyakran átveszi a jelenségek valódi szerepét, az álomfejtés egyáltalán nem elhanyagolható tudomány. Az álmok értelmezése természetesen sosem tarthat igényt a lélektudományok egyéb, manapság egzaktnak tartott területeinek kijáró tiszteletre, hiszen nem egyéb történeti kuruzslásnál, a babonák hagyományának ügyes felhasználásánál. Mégis, Krúdy Álmoskönyvét olvasva nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy a könyvben leírt és felhasznált módszereket éppen a gyakorlati alkalmazásuk sikere indokolja. Hiába tűnnek sokszor alaptalan babonának, üres fondorlatnak, az okkult praktikák hatékonysága nem elhanyagolható. Ezt támasztja alá a Kalligram Kiadónál most megjelent Álmoskönyv is, amely a Krúdy Gyula-életműsorozat egyik legizgalmasabb darabja. Az író – szépirodalmi – életművének szerves részét képező könyv a népi hiedelmek, babonák, álmok és a valóság sötét oldalát feltáró egyéb varázslatok világába vezeti olvasóját. A fortélyok gyakorlati alkalmazásainak ismertetésekor Krúdy saját tapasztalataira támaszkodó nosztalgikus beszédmódjához a racionális elemző szkeptikus hangjai vegyülnek. A szöveg így egy tanulságos kordokumentum és egy nagyigényű irodalmi vállalkozás szórakoztató elegyévé válik.

Négy részre bontható a jelenlegi kiadás, amely számos korábban – ilyen szövegkörnyezetben – nem közölt írással bővült. Az első nagyobb egység egy rövid bevezetővel ellátott álom-lexikon. Az álmok jelentőségének és az álomlátás hazai gyakorlatának ismertetését követően Krúdy ábécérendbe szedve tálalja a lehetséges magyarázatokat. Ezek között szép számmal akadnak konvencionális, józan paraszti ésszel kikövetkeztethető értelmezések, amelyek láttán feltámadt bennem a vágy, hogy írnék jómagam is egy hasonlóan végiggondolt listát. De a váratlan megfejtések és a komoly forrásmunkával alátámasztott szócikkek azért meggyőztek a szöveg – szigorúan kontextusfüggő – hitelességéről. Jó pár (ön)ironikus és abszurd megjegyzést hintett el menet közben Krúdy, amelyek a különös ellentmondásokat is képesek feloldani, sőt, a szöveg így megteremtett atmoszférájának, illetve a homogén narratívának köszönhetően egységes írássá változtatják az álmok könyvét; némi posztmodern elbizakodottsággal akár regényként, vagy novellafüzérként is olvashatjuk az álom-magyarázatokat.

A második rész a Babonák (könyve). Itt kézzelfoghatóvá válik az alkotó meghasadt értelmezői pozíciója, hiszen az álomfejtés bevezetőjében hangsúlyozott szkepszis két részre szakítja a szöveget. A babonák ismertetése alapvetően hitetlenkedő, esetenként gúnyos és távolságtartó, míg a leírásnál nagyobb betűvel szedett Jegyzetben a szerző ész érvekkel és a hiedelmek valószerűségére apellálva próbálja meggyőzni olvasóját a lidércek, sárkányok, világító csecsemőujjak létezéséről. „Két kéz írta a Babonák Könyvét” – írja Krúdy: az egyik a nappali világ józan és unalmas környezetében dolgozott, „amikor nem halljuk a magasból a vándormadarak kiáltását”, a másik az éjjeli zajok, vészjósló zörejek közt fogalmazta jegyzeteit. Mivel ez utóbbiak hosszabbak, a nagyobb méretnek köszönhetően jelentőségteljesebbek és nem utolsó sorban sokkal izgalmasabbak is a puszta leírásoknál, komolyan kell vennünk Krúdy felszólítását: „Ne vessük meg a babonásokat.”

Minden okkult praktikák közül számomra a tenyérjóslás tűnt a legfélelmetesebbnek. A jövendőmondásnak ez az ága oly annyira testhez kötött, hogy a jelek és nyomok olvasása jóval nagyobb mértékben támaszkodik az emberi természetre, mint a korábban ismertetett fortélyok esetében. A bevésődött üzenetek valóban kézenfekvők és az álmokkal ellentétben pontosan kijelölhető eredetűek. A magyarázat már más kérdés természetesen, hiszen a tenyérjóslás sem tekinthető egzakt tudománynak, de a jelek megfejtése mégis jóval bensőségesebb, mint más jóslatok esetében. Az Álmoskönyv harmadik része A kéz könyve. A tenyéren futó vonalak és rovátkák pontos behatárolásától kezdve a jellemző ujjformákon át viselőjük tulajdonságáig kimerítő áttekintést ad ez a fejezet a tenyérjóslás tudományáról. A sorok között olvasni, vagyis a vizsgált kéz gazdájának legmélyebb titkait és sorsának alakulását megismerni hatalmas felelőséggel jár, nem is csoda, hogy a jósokat az évtizedes tapasztalaton kívül a bizalom minősíti leginkább. Különösen fontos ez abban az esetben, ha a végzet egy csalfa asszony képében érkezik. Érdekes, hogy a jóslatok nagy része, az álmoktól a tenyérvonalakig a szerelmi praktikák szigorúan egyoldalú magyarázatát célozzák. A tisztességes nő, aki boldoggá teszi a jósnőkhöz szaladgáló férfit, nem csapodár, ellenben az őrületig hűséges, jó keresztény, vagyis nem hisz a babonákban, és így tovább; míg a férfi éppen a babonák elbeszélései alapján építheti fel a vágyott nő képét. Mulatságos, de a körülményeket figyelembe véve nem indokolatlan ellentmondások ezek.

A kötet végére kerültek a korábban ilyen terjedelemben és összeállításban még sosem publikált írások. A Függelék az álomfejtés gyakorlati részének dokumentumait közli, Krúdy Gyula és az olvasók levélváltását, amelyek így utólag legitimálják az első részben kifejtett értelmezéseket. Az érdeklődő közönség igényeinek kielégítését szolgáló jóslatok és magyarázatok tekintetében mindenképpen. A leírások igazságtartalmát zárójelbe téve, igazán szórakoztató a babonák elméleti és gyakorlati szerepéről a velejéig vallásos társadalom kontextusában olvasni. Sokan szépirodalomként – és így a szerző munkássága szerves részeként – hivatkoznak az Álmoskönyvre, ami a mű besorolását jelentősen megkönnyíti ugyan, de tévútra viheti az olvasót. Sokkal szerencsésebb talán irodalmi érdekességként, kordokumentumként olvasni, és az egységes narratíva helyett a lexikonok vagy enciklopédiák szójegyzékszerűen szétdarabolt értelmezésére hagyatkozni.

Legjobb Könyvek Nőknek

Az egyik legnagyobb ajándék, amit egy nő kaphat, az olvasás élménye. A kifejezetten nők számára írt könyvek óriási forrást jelentenek az önismeret, az inspiráció és az élet különböző aspektusainak megértéséhez. A "legjobb női könyvek" kifejezés mögött olyan könyvek gazdag és változatos könyvtára húzódik meg, amelyek megérintik a női lélek mélységeit, és arra inspirálnak bennünket, hogy a önmagunk legjobb verzióját hozzuk elő.

Rengeteg mű ebben a témában például egyedülálló utazásra visz minket az identitás és az önkifejezés világába. Több könyv pedig egy olyan nő történetét mesélik el, aki a világ különböző részein újra felfedezi önmagát. A legjobb női könyvek azok, amelyek képesek bemutatni a nők tapasztalatainak sokszínűségét és összetettségét, ugyanakkor inspiráló és megnyugtató üzeneteket közvetítenek. Az ilyen könyvek lehetnek regények, memoárok, pszichológiai kötetek vagy önismereti útikönyvek, amelyek mind hozzájárulnak a nők életének mélyebb megértéséhez és gazdagításához. E könyvek olvasásával a nők sokat tanulhatnak önmagukról, kapcsolataikról és a világról. Megérthetik saját érzéseiket, vágyaikat és álmaikat, és megerősödhetnek abban a tudatban, hogy nincsenek egyedül az útjukon. A legjobb könyveket nemcsak élvezetes olvasni, hanem életünk társává válnak, és segítenek abban, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból és a világból.

Életünk során számos nehézséggel és döntéssel szembesülünk, és gyakran nehéz megérteni önmagunkat és a bennünket vezérlő érzelmeket. Ezért fontos, hogy olyan könyveket olvassunk, amelyek segítenek jobban megismerni önmagunkat. Ezek a könyvek segíthetnek feltárni olyan belső gondolatokat, érzéseket és vágyakat, amelyeket nem mindig könnyű szavakkal kifejezni. Ha jobban megértjük önmagunkat, képessé válunk arra, hogy hatékonyabban kezeljük az élet kihívásait, erősítsük a másokkal való kapcsolatainkat, és valóban teljes életet éljünk. Ezek a könyvek lehetővé teszik számunkra, hogy mélyebb szinten kapcsolódjunk saját érzéseinkhez és tapasztalatainkhoz, így segítve, hogy valóban tartalmas és boldog életet éljünk.


Finy Petra: Akkor is

A 40 éves Sára tanárnő történetét meséli el. Két gyerek, kiszámítható munka, tökéletes házasság - legalábbis a főhősnő ezt hitte. Ám egy nap a férje összecsomagol. A főhősnő sokféle érdekeltségű nő: egy túlérzékeny anya, két koraérett gyerek, barátok, akik egyben kollégák is, egy mogorva szomszéd és egy férfi, aki kómában fekszik a kórházban, és soha nem beszélt vele, csak könyveket olvasott neki. A regény stílusa könnyed, helyenként nagyon fanyar és őszinte, annak ellenére, hogy egy nehéz sorsú nő sorsát ábrázolja. Kötelező darab a könyvespolcra!


Gurubi Ágnes: Szív utcájában

A történet a nagymama életének krónikája körül forog, de a regény narrátora nem teljesen a szerző. Ági laza határvonalat húz a valóság és a fikció között, és nemcsak saját családi történetével szembesül, hanem több generáció tükre is. A fő motívum egy zsidó család menekülése és az azt követő események, de ez nem holokausztregény, hiszen egy anya és lánya felnőtté válásának története származástól függetlenül érvényes.


Tompa Andrea: Haza

Főhőse olyan útra indul, amely nemcsak az otthon és a haza fogalmát tárja fel, hanem közelebb hozza őt önmagához is. A regény cselekmény helyett inkább a főhős belső útját írja le, amelyet életének és döntései megértése utal. A regényben egy nagyon találó gondolat is helyet kapott: „Elmenni lehet, de visszatérés nincs. Nincs visszatérés tehát, csak a kudarc tér vissza.” Ezek a szavak kiterjeszthetők az élet egészére. Az emberek nem tudják megváltoztatni múltbeli döntéseiket, ezért az elfogadás és a megbékélés az idő előrehaladtával egyre fontosabbá válik. Tompa Andrea regénye tehát nemcsak az otthon és a haza fogalmát járja körül, hanem a sors és a saját döntések elfogadását, valamint a visszafordíthatatlan idővel való megbékélést is. A főhősnő ezen utazása arra ösztönzi az olvasót, hogy elgondolkodjon saját életének kihívásain, és azon, hogyan lehet elfogadni azt, amin már nem lehet változtatni.


Bakos Gyöngyi: Nyolcszáz utcán járva

A regényként olvasható novellagyűjtemény egy filmkritikus önismereti, kalandos, apátlan és bátor, őszinte szexualitással teli utazása. Az olvasót nem egy, hanem több útra is elviszi, helyszínek, emberek és események váltják egymást. A szövegben a stroboszkópikusan felvillanó események mögött egy fiatal nő benyomásai, reflexiói és belső monológjai állnak, értelmezve a vadul galoppozó eseményeket.


Péntek Orsolya: Hóesés Rómában

Két nő sorsa tárul fel 1951 és 2020 között. Ebben a regényben a főszereplők alig ejtenek ki egy szót. A szavak önmagukban nem elegendőek érzéseik megértéséhez vagy közvetítéséhez. A lírai képek és benyomások azonban értelmezik az eseményeket, bár nem a megszokott racionális módon. Péntek Orsolya könyvében a hallgatag és zárkózott szereplők helyett az utcák, a tájak, sőt a kanálra ragadt lekvár íze is mesél. A regény nemcsak mesél, hanem az érzelmek és benyomások kifinomult leírásán keresztül mélyen belemerül a két nő életébe és belső világába.


Virginia Woolf: Egy saját szoba

Az irodalmi világban élő nők helyzetét elemzi a 20. század elején, kifejtve, hogy mire van szüksége a nőknek a szellemi függetlenséghez és a művészi kifejezéshez. A könyv filozofikus és történelmi utalásokkal gazdagított, ráadásul üde színfoltja az akkoriban férfiak uralta irodalmi világnak.


Chimamanda Ngozi Adichie: Mindannyian feministák vagyunk

Esszéje egy rövid, mégis hatásos mű, amely a feminizmus modern értelmezését tárgyalja, arra ösztönözve olvasóit, hogy gondolkodjanak el a nemek közötti egyenlőség fontosságán és a társadalmi szerepek átalakításának szükségességén. Adichie éleslátása és közvetlen stílusa révén képes megragadni az olvasó figyelmét, és arra készteti, hogy újragondolja a nemi szerepekkel kapcsolatos saját előítéleteit.Margaret Atwood: A Szolgálólány meséje

Olyan jövőképet fest, ahol a nők szabadságát drasztikusan korlátozzák, és szinte teljesen az uralkodó rendszer kiszolgálóivá válnak. Atwood mélyreható karakterábrázolása és a társadalomkritikai elemek ötvözete izgalmas olvasmányt biztosít, amely elgondolkodtatja az olvasót a jelenkor társadalmi dinamikáiról és a szabadság értékéről.Maya Angelou: Én tudom, miért szabad a madár a kalitkában

Maya Angelou önéletrajzi műve egy erőteljes és megindító történet az önazonosság kereséséről, a rasszizmus és a nemi megkülönböztetés legyőzéséről. Angelou lírai prózája és őszinte hangvételű elbeszélése a személyes küzdelmek és győzelmek univerzális történetévé varázsolja a könyvet.


A legjobb könyvek nőknek különböző perspektívákból közelítik meg a női tapasztalatokat, és kiváló olvasmányt nyújtanak azok számára, akik mélyebb betekintést szeretnének nyerni a hölgyek életét érintő kihívásokba és győzelmekbe. Minden mű más és más stílusban és hangnemben szólal meg, de közös bennük a mély emberi érzések és társadalmi kérdések iránti elkötelezettség.

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Meg fogsz lepődni, hogy milyen régi a reggeli kávéd

Biológusok megfejtették, hogy az arabica kávé több százezer évvel ezelőtt, természetes kereszteződés folytán alakult ki. Könyvek hírek (és kávé) mellé.

...
Zöld

A szerzetes, aki megalkotta a középkori Google Earth-öt

Fra Mauro, a velencei laikus testvér az addigi történelem legrészletesebb térképét készítette el az 1450-es években. Csettintenének rá a Google Earth tervezői is.

...
Zöld

Vajon tudod a választ 3 egyszerű kérdésre a pedofíliáról és a gyerekek elleni erőszakról?

A cikkben könyveket is találsz a Hintalovon ajánlásával!