Könyvesblokk: Milton, Rath, Lahme

.konyvesblog. | 2019. január 21. |

kblog_kblokkfejlec_1_1_2_5_1_3.jpg

Erre a hétre három ördögi könyvet ajánlunk: Milton történetében a Sátán magát Jézust kísérti meg, Rath könyvében az ördög pszichológushoz fordul, Lahme családregénye pedig a Doktor Faustus szerzőjéről, Thomas Mannról és leszármazottairól árul el titkokat. 

John Milton: Visszanyert paradicsom 

John Milton: Visszanyert paradicsom

Fordította: Péti Miklós, Jelenkor Kiadó, 2018, 280 oldal, 3499 HUF

 

John Milton idős korában, 1671-ben jelentette meg az Elveszett paradicsom folytatását, amely a Visszanyert Paradicsom címet kapta. A két történet témája hasonló, csak míg az elsőben a Sátán és Isten küzdenek Ádámért és Éváért, addig a másodikban Krisztus Sátán általi megkísértésének bibliai jelenetét láthatjuk. A két rész végül együtt kiad egy ívet, amely a bűnbeeséstől indul és a megváltásig tart. A barokk irodalom nagy hatású alkotásának a 18. század óta nem készült magyar fordítása. Péti Miklós mai prózában fordította újra a művet, és jegyzetekkel is ellátta a kétnyelvű kiadást. A kötet szaklektora Nádasdy Ádám volt.

Hans Rath: Az ördög is csak ember 

Hans Rath: Az ördög is csak ember

Fordította: Torma Péter,Animus Kiadó, 2019, 256 oldal, 3290 HUF

 

Hans Rath kifejezetten szereti az allegorikus történeteket. De míg a Kell egy pszichológus, mondta Isten című könyvében maga a Teremtő volt az, aki egy terapeutától kért segítségét, addig ebben a könyvben egy kissé másfajta pácienssel kell dolgoznia Dr. Jakob Jakobinak. Ugyanis egy nap fölkeresi őt egy bizonyos Anton Auerbach, aki nem mást ajánl fel, minthogy meg szeretné venni a lelkét. Úgy gondolja ugyanis, hogy amióta Jakobi találkozott Istennel, értékes lett a lelke. A pszichológus az ajánlattól kissé ideges lesz, kezdi unni, hogy mindig őt találják meg a menny és pokol teremtményei. A kérést így elutasítja, de aztán azzal szembesül, hogy lassan pokollá kezd válni az élete. 

Tilman Lahme: A Mannok 

Tilman Lahme: A Mannok

Fordította: Győrffy Miklós, Európa Könyvkiadó, 2018, 453 oldal, 4999 HUF

 

A Mannok a Doktor Faustus révén kapcsolódik az ördög témához, a regény ugyanis Thomas Mann-nak és családjának életét meséli el a '20-as évektől egészen a 21. század kezdetéig. Thomas Mann 1905-ben vette feleségül a dúsgazdag müncheni családból származó Katia Pringsheimet, és 1919-ig hat gyermeke született tőle. Tilmann Lahme a legidősebbek, Erika és Klaus kamaszkorától követi nyomon a családtagok külön-külön is regénybeillő (és a német történelemmel szorosan összefonódó) sorsát. A könyvből az is kiderül, hogy a Mann-családban tulajdonképpen mindenki írt, ha mást nem, emlékezéseket, de mindenki az apa nyomasztó árnyékában. Publikált szövegeik mellett Lahme ismeretlen levelek, naplók és feljegyzések százait is áttanulmányozta a regény megírásakor, és sokat is idéz belőlük.