Mastercard® Alkotótárs 2022: Pályázati információk

Mastercard® Alkotótárs 2022: Pályázati információk

Könyves Magazin |

A Mastercard® a Könyves Magazin szervezésében ösztöndíjprogramot hirdet prózaírók és költők részére.

Az ösztöndíj célja

Lehetőséget biztosítani két fiatal szerzőnek (egy nő és egy férfi díjazott), hogy egy évig a következő kötetén dolgozhasson, miközben az olvasóközönség előtt népszerűsítjük a díjnyertes szerzőket, akik közreműködésével foglalkozunk a Mastercard® által képviselt társadalmi témákkal és jelenségekkel.

A pályázat benyújtására jogosult

A pályázat benyújtásáig 40. életévét be nem töltött szerző, akinek legalább egy, maximum két önálló prózai vagy verseskötete kereskedelmi forgalomba került.

A pályázat időtartama, díjazása

Az ösztöndíj időtartama: 2022 július - 2023 május

Az ösztöndíj összege: 2.000.000 Ft / fő

A pályázati anyag

Az ösztöndíjat kidolgozott munkatervvel lehet megpályázni.

A munkatervnek tartalmaznia kell:

  • a kötet műfajának meghatározását
  • a kötet rövid bemutatását (maximum 1500 karakter terjedelemben)
  • a megtervezett alkotói munkafolyamat leírását
  • az alkotói szándék megfogalmazását

A pályázati dokumentáció

  • Szakmai önéletrajz: az alkotói pálya állomásai, a szerző számára fontos online elérhető cikkek (maximum 5 db) listája
  • Munkaterv 
  • Részlet a készülő műből (opcionális, maximum 10000 karakter)
  • A pályázó egy korábbi kötete .pdf vagy ebook formátumban (opcionális)
  • Nyilatkozat (ld. I. melléklet)

A pályázat benyújtása

A pályázatokat elektronikus úton várjuk a mastercardalkototars@konyvesmagazin.hu e-mail címre, valamennyi dokumentumot csatolt fájlként, .pdf formátumban továbbítva.

A pályázat beadási határideje

2022. április 3., vasárnap éjfél

A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokból, az előzsűrizést követően, a szakmai zsűri 5 női és 5 férfi pályázó közül választja ki a Mastercard - Alkotótárs ösztöndíj két nyertesét.

A szakmai zsűri tagjai: Dragomán György, Erdős Virág, Tompa Andrea, Máté Gábor és Závada Péter

A pályázat eredményhirdetés

2022. június, Margó Irodalmi Fesztivál

A díjazottak

A nyertes szerzők a pénzdíjon kívül lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, illetve egy feladatot: 10 hónapig, az ösztöndíj futamideje alatt havi rendszerességgel irodalmi levelezést folytatnak egymással a Könyves Magazin felületein és gondozásában, amelyben reflektálnak olyan társadalmilag releváns kérdésekre, amelyek a névadó szponzor érdeklődésének fókuszában állnak, ilyen fontos kérdések például a szegénység, a digitális leszakadás és a klímaváltozás.

Az irodalmi levelezés az Alkotótárs ösztöndíj szerves részét képezi.

A díjazottak vállalják továbbá az ösztöndíj időszaka alatt, hogy részt vesznek 2 eseményen, és közreműködnek egy-egy róluk szóló portréfilm elkészítésében.

A díjazott vállalja továbbá, hogy a díjátadót követő egy évben, a Mastercard®-dal való egyedi megállapodása szerint képviseli a Mastercard® által fontosnak tartott társadalmi témákat (úgymint környezetvédelem, digitalizáció és szegénység), illetve azokban megszólal, akár a Mastercard®-dal egyeztetett saját szerzeményben (irodalmi alkotás, közösségi média tartalom, előadás, stb.), akár az Alkotótárs ösztöndíj-program kapcsán vele készített anyagokban (interjúkban, riportokban, stb.), amennyiben a kontextus, a megjelenés tartalma megengedi azt.

Szerződéskötés

A nyertes pályázókkal a Könyves Magazin Kft. ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíjas jogviszony alatt a Könyves Magazin kapcsolatot tart az ösztöndíjasokkal, folyamatos megjelenési lehetőséget biztosítva számukra.