Nyáry Krisztián: Eszeveszett szerelem változtatta meg az életét

Nyáry Krisztián: Eszeveszett szerelem változtatta meg az életét

Találkozás, bókok, egy képeslap, vonatjegy Pestre, megválaszolatlan levelek, várakozás, egy párizsi albérlet. Hogyan formálta Ady Endre életét és az egész magyar költészetet Diósyné Brüll Adél szerelme? Az Így döntöttek ők sorozatban magyar írók, költők életének kevéssé ismert, mégis meghatározóvá vált döntéseiről mesél Nyáry Krisztián.

Diósyné Brüll Adél 1903 nyarán látogatóba érkezett Párizsból szülővárosába, Nagyváradra.

A 31 éves, nagyvilági dámát körülvették a város gavallérjai, és ő el is várta az udvarlásukat. 

Egy barátnője mutatta be neki az éles hangú cikkei miatt Várad-szerte ismert, 26 éves újságírót, Ady Endrét. Egy kávéházban találkoztak először, az asszonynak imponáltak a fiatalember szenvedélyes bókjai, de kezdetben nem akart mást, mint besorozni rajongói táborába. 

Ady viszont valósággal eszét vesztette az első találkozás után. 

Rögtön képeslapot adott fel Adél címére, másnap pedig egyszerűen felült mellé a Pestre tartó vonatra. 

Az asszony egy hónapot töltött a fővárosban, ezalatt Ady többször meglátogatta, két látogatás között pedig levelekkel ostromolta. „Olyan leszek, amilyennek Maga óhajt, édes Egyetlen” – írta. Hamarosan első Léda-versét is postázhatta szerelmének: 

életművében új korszakot nyitott a mindent elsöprő szenvedély.  

Léda válaszaiból kevés maradt fönn, gyakran nem is felelt rajongójának. Ilyenkor azzal mentegetőzött, hogy meg sem kapta Ady leveleit – amelyeket valójában gondosan eltett. Talán éppen ezzel a hol hűvös, hol biztató játékkal tartotta meg a férfit a folyamatosan izzó vágyakozás állapotában. És még valamivel. Ahogy közös barátjuk, Bölöni György írta: „Ady előtt csábítóan és szerelmesen eggyé olvadt az Asszony és Párizs.”  Megismerkedésük után néhány héttel

elhatározta, hogy újrakezdi az életét: szakít váradi újságíró-karrierjével, s követi az asszonyt Párizsba. 

Az utazásra még majdnem egy évet kellett várnia, szerelmük addig jobbára csak levelekben teljesedhetett ki. Párizsban aztán hamar kiderült Ady számára, hogy Léda férje miatt nem lesz szükség bujkálásra, és a minimálisnál több diszkrécióra sem. Diósy Ödön kifejezetten örült neki, hogy felesége végre megkapja, amit ő nem akart vagy nem tudott neki megadni. A költő 1904 telén érkezett, a Diósy házaspár bérelt neki szobát, közel a lakásukhoz. Léda nemcsak szerelmével ajándékozta meg a férfit, hanem a modern francia költészet legszebb darabjait is megismertette vele.  Ady a nyár folyamán sorra írta Párizsért és Lédáért rajongó verseit: a város és az asszony igézetében költészete is újjászületett.  Ezek a költemények már nem a hangját kereső Ady Endre művei, hanem az érett költőé, aki hamarosan átformálta az egész magyar költészetet.

Naponta rengeteg döntést hozunk meg, legyen az akár kicsi vagy nagy. Az OTP Bank rugalmasan alakítható Bázis számlacsomagjaival könnyen megtervezheted életed következő lépését. Részletek a számlacsomagokról az OTP Bank honlapján és a bankfiókokban érhetők el.