Mit kezdjünk a szeretteink halála után ránk maradt örökséggel?

Mit kezdjünk a szeretteink halála után ránk maradt örökséggel?

Marcin Wicha könyvében az elbeszélő egy nap az édesanyja által felhalmozott rengeteg holmi között találja magát. A könyvek, bútorok, lakberendezési tárgyak sokaságának válogatása közben felsejlenek a múlt kesernyés vagy mulatságos emlékei, amelyek révén átgondolja az édesanyjához fűződő kapcsolatát, és egyben a saját helyét a világban. Olvass bele!

Könyves Magazin |
Marcin Wicha
Amit nem dobtam ki
Ford.: Mihályi Zsuzsa, Typotex, 2021, 182 oldal
Marcin Wicha: Amit nem dobtam ki

A szülők generációjának, a háború utáni gyerekek „gondtalanságra programozott” nemzedékének nagyon is súlyos örökséggel kellett szembenézniük, különösen, ha zsidó családba születtek: a szocialista Lengyelországban uralkodó elhallgatáspolitika, majd az újra fellángoló antiszemita hullám sajátosan csalárd beszéd- és viselkedésmódra nevelte az embereket. A volt pszichológus, anya, feleség és nagymama szókimondó őszinteségével, megingathatatlan tartásával, határozott ízlésével és öntörvényűségével vette fel a harcot a rendszerszintű hazugságokkal és önbecsapásokkal, s közben észrevétlenül is örökül hagyta fiának, milyen hangot üssön meg a packázó hivatalnokokkal, a porszívóügynökökkel és a giccses közhelyeket puffogtató tömegemberekkel.

Lengyel grafikus, író, esszéista, számos gyermekkönyv szerzője. Az Amit nem dobtam ki című műve 2018-ban a Gombrowicz-díj mellett a rangos Nike irodalmi díjat is elnyerte.

Marcin Wicha: Amit nem dobtam ki (részlet)

Nehéz művészet: a postai összecsapás

– Szeretném lemondani anyám rádió- és televízió-előfizetését. Ugyanis meghalt.

– A francba.

– Hát igen.

– Nem úgy értem, hanem az előfizetést inkább a C ablaknál. Vesz egy sorszámot, majd megmondja a kolléganő. – Ebben a pillanatban megcsillan valami a szemében. Eszébe jut egy csibészség. – Menjen inkább az információhoz.

Csapda vagyok. Záptojás. Át lehet dobni a C ablakban ülő kolléganőnek (vonzó gondolat).

De – ez még csábítóbb gondolat – rá lehet lőcsölni arra a rafkós dögre, aki reggel óta kuksol az információban, és az aktuális kínálatot árulja: borítékot, környezetbarát piperéket és Alice Munro novelláskötetét.

– Szeretném lemondani anyám rádió- és tévé-előfizetését – kezdem.

Kopp, kopp, krrr – kaparásznak a műkörmök a billentyűzeten.

– Ilyen nevű hölgy nem fizetett elő.

– Hogyhogy nem fizetett elő?

– 1996 óta nem volt befizetése.

– Nálam van a számlatörténet – jelentem ki.

– Mutassa meg.

De rögtön elpárolog a fölényem.

– Miért csak tizenhét złotyt fizetett?

– Nem tudom.

– Akkor ki tudja? – förmed rám. – Nem ennyibe kerül egy előfizetés.

Alice Munro könyvének fényes a borítója. Egy fej nélküli nő fekete-fehér fotója látható rajta.

Napsugár táncol a fólián, mellette szétnyitott első áldozási üdvözlőlap és egy papírcsirke.

Jópofa lenne, ha hazaérve azt mondanám: „Nézd csak, megvettem a postán a kanadai Nobel-díjas írónő könyvét.”

– Milyen bankszámlaszám ez egyáltalán? És miért bydgoszczi?

– Nem tudom, de anyám minden hónapban tizenhét złotyt fizetett a maga munkahelyének – mondom nyersen.

– Lehet, hogy hitelt törlesztett a postabankban?

– Nem törlesztett.

– Honnan tudja?

Próbálom magam elé képzelni anyámat, ahogy titokban hitelt vesz fel, majd törleszti a bydgoszczi postabankban.

Hallom, hogy morajlik a sor. Húsvéti képeslapot akarnak venni megkésve, vagy befizetni a számlákat. Kezdenek türelmetlenkedni.

A Lengyel Posta tisztviselőnőjére emelem a tekintetem.

– Kérem, ne beszéljen velem ilyen hangon! – mondom neki.

Ez kulcsfontosságú momentum. Olyan pillanat, amelyről így írt a költő Kavafisz:

 

„Vannak, kiknek számára eljön egyszer a nap, a nagy Nem vagy a nagy Igen kimondásának napja.”30

 

A postásnő kénytelen átgondolni a stratégiáját. Mert eddig az ő „Nem”-je csak egy kis „Nem” volt. Szokványos, rutinszerű „Nem”. Olyan „Nem”, amelyik arra számít, hogy hátha sikerül. Arra, hogy elmegy a kedvem, és elsomfordálok a halotti anyakönyvi kivonattal meg a számlatörténettel együtt.

Az első „Nem” – az Panadol. Málnatea. Remény, hogy valahogy elmúlik magától. Elenyészik. Megoldódik. A gyors bólintás, a támogató moraj, a könnyű szemrebbenés igenlésként, beleegyezésként, égi tollal aláírt ördögi szerződésként értelmezhető. Elektronikus aláírás körpecséttel. De akkor vége van.

– Kérem, ne beszéljen velem ilyen hangon. – Fölfújom a begyem, fölborzolom a tollam.

Mintha táncot járnánk, ütemesen és összhangban közeledünk ahhoz a ponthoz, amely így szól: „Én Nem Kiabálok Magával.”

– Kérem, ne kiabáljon velem.

– Én nem kiabálok magával.

– Most is kiabál.

– Maga kiabál. Kiabáljon otthon az asszonnyal, ne itt a postahivatalban.

– Az úr kiabál – erősíti meg az ügyfelek kórusa. – Mások meg sietnének.

– A hölgy kiabál – feleli az olyan ügyfelek kórusa, akiknek másik ablakhoz szól a sorszámuk.

Még nem dőlt el semmi. Válaszútnál vagyunk. Az egyik út ide vezet: alárendeltként akarok beszélni a hölggyel – kérem szépen

– panaszt teszek – tegyen csak – teszek is – és kétségbeesetten próbálom bevágni az ajtót.

De még ráléphetünk az enyhülés útjára.

– Én rendes hangon beszélek, maga hallott félre valamit – jelenti ki a postásnő békülékenyen.

– Bizonyára – ismerem el. – Akkor mi van azzal az előfizetéssel?

Csörr, kopp, csitt-csatt – majdhogynem barátságosan kaparnak a műkörmök.

– Lehet, hogy rádióra fizetett elő?

Vége a feszültségnek. Útirányt változtatnak a hajók.

Visszatérnek a bázisra a repülők. Fellélegzik a sor.

Államok omlanak össze. Kézről kézre vándorolnak a tulajdon szent jogai. Az állam ítélőszéke vagy a hágai bíróság vár a politikusokra. Csak a tisztviselőnők tartanak örökké. Hatalmasabbak a miniszterelnököknél, államelnököknél, államtitkároknál. Mert a közömbösség a szupererejük.

Fellobbanhat bennük a rokonszenv, vagy elöntheti őket az utálat. De ez csak látszat. Ők az evolúció. Mi kihalásra ítélt faj vagyunk. Kövér, röpképtelen egyedek. A hatalmas fauna tohonya példányai, az őserdő.

 

Hernyó

 „Az ifjú jegyespár bensőséges védés dacszövetségre lép egymással, egyenest dühödten száll síkra egyikük a másikért. (…) Csaknem szüntelenül maximális imponáló tartásban járkálnak, és egy méternél messzebbre sohasem távolodnának egymástól.”31

– Konrad Lorenz

 

Egy jó összecsapás ügyességet követel. Egy jó összecsapás óvatosságot követel.

Ne kiabáljunk. Ne hozzunk fel olyan érveket, amelyeket ellenünk fordíthatnak. Ne fenyegetőzzünk olyasmivel, amit nem tudunk beváltani. Okosan játsszuk ki a kártyáinkat akkor is, ha gyengék.

Anyám a postán trenírozott. A hivatalokban. Az iskolában. A házkezelőségen. Gyakorlatoztatott az eladónőkön. A boltosokon. Az ügyintézőkön. Az iktatókon. A tanárnőkön. A hivatalos személyeken.

Az összecsapások is az edzés formái voltak.

Hosszan elnyújtott hadgyakorlatok. Figyelte a reakcióidőt. Próbálgatta a legjobb taktikát.

Felderítés harc közben.

 

Emlékszem, milyen volt anyám a hadiállapot hetedik napján:

– Érdeklődöm, hol van a bátyám. Három civil ruhás vitte el a lakásáról.

– A neve? – Majd egy pillanat múlva: – Senki sincs nálunk ilyen névvel.

– Ez esetben feljelentést teszek, hogy három férfi, akik állambiztonságiaknak adták ki magukat, elrabolták a bátyámat.

– Akkor megnézem még egyszer. A neve?

Hónapokkal később, valamelyik amnesztia után hallottam, hogy egy ellenzéki azt mondta az apámnak: „Ilyen feleséggel nem kell félned semmitől.” Esküszöm. Szó szerint ezt mondta.

 

Kettesben rendezték a legjobb összecsapásokat. Anyám indulatos volt. Beleélte magát, szinte hisztérikus lett. Apám távolságtartó. Ketten együtt mesterszintre jutottak. Anyám rohamozott. Apám biztosította a hátországot. Látszólag nem avatkozott be a zajló jelenetbe, de kész volt akcióba lépni és segítséget nyújtani azzal, hogy színleg egy másik, pártatlannak mutatkozó véleményt fogalmazott meg.

Nem voltak kötekedők. Nem volt civakodó a természetük. Úgy jártak-keltek a világban, mint egy izgága csókapár. Akik nem keresik a bajt, de kicsit felborzolják a tollukat.

Én erre nem vagyok képes. Eleinte halogatok, sunyítok kényszeredett mosollyal, aztán kirobbanok. Túl későn kezdődnek az összecsapásaim, és túl messzire mennek. Mentegetőznöm kell. Csillapítani. Zavartan visszavonulót fújni, mormolni közben valamit.

Pedig jó volt a kezdés, duettben anyámmal. Kicsi gyerekkoromban arattam a legnagyobb sikert.

Pedig jó volt a kezdés, duettben anyámmal. Kicsi gyerekkoromban arattam a legnagyobb sikert.

– Zárva van az ablak – mondta az ügyintéző.

– Hogyhogy zárva? – támadott anyám.

– Csak zárva.

– Akkor maga miért ül ott?

– Dísznek! – hangzott a válasz.

Ekkor jött el az én pillanatom. Valahonnan a padló magasságából jöttem elő a szövegemmel:

– Dísznek ronda.

Anyám repesett örömében. Mégsem jósolt nekem sikert.

– A végén még kiverik a fogaidat – figyelmeztetett.

Apám – a mászó rovarok, százlábúak és földigiliszták nagy szerelmese – mutatott egyszer egy szőrös hernyót.

– Azt mondja a madaraknak: gondolkodj, mielőtt megeszel – magyarázta.

A hernyónak nem voltak gyűrűi, nem volt páncélja sem. Nem fújta föl magát úgy, mint egy varangy. Nem tárta szét a szárnyait. Beérte szerény figyelmeztetéssel: „Nyelj le, én meg majd kapálózom a torkodban.”

Ez a lényeg. Hogy hetyke hernyó legyen az ember. Vidám, magabiztos hernyó.

Ne essen ki a szerepéből. Ne borzolja a tollait. Ne sajnáltassa magát.

– Hagyj inkább békén. Ne kezdj ki velem, mert a torkodon akadok. Khe, khe, kheee!

 

 

30 Konsztantinosz Kavafisz: Che fece... il gran rifiuto. Somlyó György fordítása.

31 Konrad Lorenz: Salamon király gyűrűje. Helikon Kiadó, 2013, Sárközy Elga fordítása.

Kapcsolódó cikkek
...
Könyves Advent

Ott kezdődik a valódi élet, amikor életed első szerelmével találkozol

A francia kamaszok érzéseit, vágyait, konfliktusait és a 90-es évek társadalmát mutatja be Nicolas Mathieu Goncourt-díjas könyve. A regényben négy meghatározó pillanat kerül a középpontba, négy nyár a Nirvana Smells Like Teen Spiritjétől az 1998-as labdarúgó-világbajnokságig. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Az autoriter államban az objektív igazságokba vetett hit radikális dolog

Hogyan zajlik a félreatájékoztatás egy autoriter álamban? Hogyan aknázzák alá az álhírek az emberek korrekt hírekbe vetett hitét? És vajon tanulható-e a kritikus gondolkodás? Többek közt ezekre a kérdésekre keresi a választ Asa Wikforss könyve, az Alternatív tények. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Litván ballada a szeretetről, erőszakról és magányról

A litván Laura Sintija Černiauskaitė Lélegzet márványon című regénye 2009-ben elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját. Egy világtól elzárt farmon élő háromtagú családról szól, akinek életébe szinte berobban egy addig intézetben nevelkedett kisfiú. Mutatunk belőle egy részletet!

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Pogátsa Zoltán: Rá kell jönnünk, hogyan haladjuk meg a kapitalizmust

Litkai Gergely podcastsorozatának novemberi témája a Fenntartható gazdaság vagy társadalmi összeomlás című kötet, amiről a szerzővel, Pogátsa Zoltán közgazdász-szociológussal beszélgettek.

...
Zöld

Legendás, ismeretlen, regényes, sétálós – 10+1 új könyv a 150 éves Budapestről

Budapest 150 éves születésnapján a város sokszínűségét és sokféleségét hangsúlyozva válogattunk össze róla szóló, (egy kivételével) friss kiadású könyveket. Vessz el az ismeretlen ismerős Budapesten!

...
Zöld

A hagyománytisztelet egy iszonyú gyorsan változó világban öngyilkos stratégia

Az ember vége, a természet esélye című új könyve apropóján Jordán Ferencet népességcsökkentésről, az ember rendmániájáról, visszavadításról, hibás fókuszról és a kötet zavarba ejtő címéről is kérdeztük. Interjú.

ADVENT
...
Könyves Advent

A Baska magyarul beszél egy Benes-dekrétumok elől menekülő család drámájába avat be

A 12 éves Baska József és családja 1947-ben menekült Magyarországra a Beneš-dekrétumok és a kitelepítés elől. Felnőttként megírta, hogy mi történt azon a sorsdöntő téli éjszakán. Olvass bele a kötetbe!

...
Könyves Advent

Egy autista srác természethez írt szerelmes levele

Dara McAnulty magával ragadó, lírai hangvételű könyve, az Egy ifjú természetbúvár naplója a természettel való mély kapcsolatát tárja fel, de olvashatunk benne az aktivista munka és az autista lét mindennapi kihívásairól és örömeiről is. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Rosszul végződő, abszurd és megbocsájtó mesék – 8 prózakötet karácsonyra

Három fiútestvér, három nemzedék, egy zombianyu és megannyi izgalmas sztori. Például családtörténetek és tönkretett szerelmek, metsző irónia és őrült tanmesék. 8 friss magyar prózakötetet ajánlunk.

...
Könyves Advent

Jézus korában is kórházban születtek a kisbabák? Keresd a választ a Bibliai Kisokosban!

Bibliai Kisokos csupa olyan kérdést tesz föl, amelyet minden Biblia iránt vagy napjaink bibliai vonatkozású helyszínei, kultúrtörténeti eseményei iránt érdeklődő gyermek vagy épp felnőtt fejében is megfogalmazódhat. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Mister Morrison állatlexikona megmutatja milyen változatos és gyönyörű az élővilág

A Mágikus állatok iskolája rajongói számára igazi csemege Mister Morrison állatlexikona, melyben minden tudnivalót összeszed az egyes állatokról. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Megható, varázslatos, vicces – 10 karácsonyi gyerekkönyv az adventi hangolódáshoz

Karácsonyhoz közeledve 10 olyan gyerekkönyvet ajánlunk, melyek valamilyen módon kötődnek a kicsik által várva várt ünnephez.  

Polc

Ilyen az első magyar sorozatgyilkos az áldozatok, és nem a Netflix nézőpontjából

...

A "médiasztár pakit" csak addig éltetik, míg ki nem mondja a h-betűs szót

...

A Nobel-díjas Jon Fosse kisregénye tengerbe ejtett, profán evangélium

...

Irene Solà katalán falujában a legnagyobb bánat sem tudja felemészteni a reményt

...
...

Szűcs Ádám: Olyan könyvekért rajongok, amiket én soha nem tudnék megírni

...

Szendrői Csaba: A vers elhanyagolt műfaj

...

Nagy Gabriella: A regényemet mozgató alak szeretett harcolni és ölni

...

Parti Nagy Lajos: Olykor egyszerűbb volt verset írni, mint bármi mást

...

Babarczy Eszter: Nem próbálok szép sztorit kerekíteni abból, hogy az ember ifjúsága elmúlik

A hét könyve
Kritika
Hűség a felejtésben: a táborokba zárt japánok sorsa nem csak amerikai történet
...
Kritika

Megtudtuk a választ arra, hogy miért született még egy könyv Alföldiről

Csáki Judit Alföldi Róberttel, a mai magyar színházi élet egyik legismertebb alakjával készített beszélgetőkönyvet. Az Alföldi ‒ Rajtam nem múlt című kötetben szóba kerülnek a meghatározó tanárok, a magánéletet bekebelező szakma és a nem túl jó színészek is. Kritika.

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

Maffiózók felemelkedése és Robbie Williams mélypontja ‒ 5 friss doku, amit streamelhetsz

Al Capone felemelkedése és Pablo Escobar bukása. Robbie Williams reflektorfényben leélt élete és a sztárséf Anthony Bourdain váratlan öngyilkossága. A streamingszolgáltatók kínálatába frissen bekerült dokumentumfilmek közül válogattunk.

...
Szórakozás

Ferencvárosi barátságok, foci, klánok ‒ ilyen volt az első pesti Sántakutya-est

A zalai Margófeszt egyik népszerű programja, a Sántakutya megérkezett Budapestre is. Az első storytelling-est, a Ferencvárosi koktélsztorik során Bezerics Dániel vendéglátós, Nagy József újságíró és Gerzsenyi Bettika improvizációs színész, ex-videotékás mesélt arról, mi minden köti őket a IX. kerülethez.

...
Szórakozás

Bodó Viktor Szentivánéjén a legnyomasztóbb rémálmaink kísértenek

A rendező Shakespeare egyik klasszikusát alapul véve készített egyszerre nagyon szórakoztató, mégis akut látleletet a mindennapjainkról. Az Örkényben bemutatott, rehabon játszódó darab egy percre nem ereszti el a nézőt: sem a vicces őrület, sem a torokszorító pillanatok közepette.