Milyen jelentősségel bír a közeledő Vörös Hold?

Milyen jelentősségel bír a közeledő Vörös Hold?

José Antonio Cotrina neve az ifjúsági és a Young Adult korosztály számára alkot sci-fi, fantasy és horror műfajban. A Vörös Hold ciklus második részében fény derül a titokzatos város, Rocavarancolia történelmére ugyanúgy, ahogy a Földről elrabolt gyerekek várható sorsára is. Olvass bele!

Könyves Magazin |

Samhein aratása után a kaland folytatódik. Rocavarancolia már megmutatta, milyen kegyetlen tud lenni, de a borzalmas város sem rettentheti vissza a learatott fiatalokat. A varázslat birtokában rajtuk a sor, hogy megcsillogtassák képességeiket. Választ kell találniuk arra, miért olyan különlegesek a királyság számára, illetve megfejteni, milyen jelentőséggel bír a közeledő Vörös Hold. Eljött az ideje, hogy Hector és a többi földi gyermek elhagyja az erőd biztonságát, és leleplezzék a város titkait. És nincs az a vámpír, varázsló, vagy bármilyen más teremtmény, aki megállíthatná őket. Mindeközben egy ősrégi, mindennél gonoszabb erő éledezik a romok alatt…Hamarosan pedig felkel a Vörös Hold.

José Antonio Cotrina
A sötétség gyermekei - Vörös Hold ciklus 2
Ford.: Varju Kata, Metropolis Media, 2021, 480 oldal
José Antonio Cotrina: A sötétség gyermekei

Ha kortárs spanyol SF irodalom után kezdünk érdeklődni, akkor szinte elsőként kerül elénk José Antonio Cotrina neve. Cotrina az ifjúsági és a Young Adult korosztály számára alkot sci-fi, fantasy és horror műfajban. De legizgalmasabb műveit a zsánerek keverésével alkotta.

Míg az első kötetben elképesztő tempóban haladt a történet, s zúdultak elő a legkülönbözőbb lények, s az olvasó csak kapkodta a fejét (mi jöhet még?), addig a második kötet, ha nem is lassúbb, de megfontoltabb. Mindaz, ami a Samhein aratása során szinte véletlenszerűnek tűnt, helyére kerül A sötétség gyermekeiben. Fény derül a titokzatos város, Rocavarancolia történelmére ugyanúgy, ahogy a Földről elrabolt gyerekek várható sorsára is.

José Antonio Cotrina: A sötétség gyermekei (részlet)

– Visszatért Adrian barátocskája.

Nyugtalan pillantásokat váltottak egymással, nem tudták, mihez kellene fogniuk. Hector volt az első, aki úgy határozott, hogy kimegy, a többiek pedig követték. Adrian az udvar közepén volt, hosszú, szürke inget viselt, és sötét nadrágot. Megszokott koncentrációjával párbajozott, bár arcán újfajta pír ült: vidámság, fékezhetetlen, szinte őrjöngő vidámság. Nyomát sem mutatta, hogy észrevette volna őket.

Hector a tetőre pillantott. Ott volt társuk ellenfele, karddal a kézben, megszokott szürke ruházatában. Bár a mozdulatai ugyanolyan ügyesnek tűntek, mint máskor is, néha enyhe bizonytalankodás látszott bennük.

Darío azonban észrevette a csoportot az udvaron, elméjében azonban csak háttérzaj voltak, annyira jelentéktelenek, mint az erőd árnyai vagy az udvar kövezete. Számára csak Adrian létezett, és a kardja, a világból minden más elhalványult. És tudta, hogy összes koncentrációjára szüksége van a párbaj megnyeréséhez. Úgy vélte, immár teljesen felépült, azonban hamarosan be kellett látnia tévedését. Alig kezdték meg a párviadalt, azonnal fájni kezdett a jobb combja.

– Hogyan képesek erre?

 – tudakolta Lizbeth halkan. – Lehetetlen. Honnan tudják, hogy kivédik a másik támadásait? Nem értem. Esküszöm, nem értem. 

– Őrültek – mondta Ricardo. Nem vette a fáradságot, hogy halkra fogja. – Mindketten őrültek, és nem kell ezen tovább gondolkodni.

Ebben a pillanatban Marina tett néhány lépést előre, mintha a legjobb szöget keresné ahhoz, hogy ezt a tébolyult párbajt nézze. Hector látni vélte, a tetőn harcoló fiú tekintete hogyan téved Marinára. Egyetlen pillanat volt, egyetlen, meg nem valósult mozdulat. Adrian gyorsan előreugrott, észrevette ellenfele figyelmetlenségét, és keresztbe szúrt, felfelé és jobbra, két kezével markolva a kardját. Majd dühösen visszacsúsztatta hüvelyébe. Ellenfele teljesen mozdulatlanná dermedt, úgy tűnt, mintha elejtené a fegyverét. Bal kezével a mellkasához kapott, mintha meg akarná nézni, mennyire súlyos a sérülés, amit Adrian ejtett rajta.

A két fiú farkasszemet nézett egymással, a távolság ellenére is, mozdulatlanul,

egyikük az udvaron, másikuk a tetőn. Hector tudatában volt, mekkora erő van ebben a közös pillantásban, és milyen hatalmas Adrian gyűlölete. Erős szél kapott a hajába, mintha aranyló láng lenne. Képtelen volt megfejteni ellenfele arckifejezését, a távolság lehetetlenné tette. Hirtelen tokjába dugta a kardját, hátat fordított az udvarnak, és futni kezdett. Hamarosan eltűnt a szemük elől, elrejtették a tetőcserepek szabálytalan vonalai. Adrian néhány pillanatig még mozdulatlanul állt, majd hosszú léptekkel elindult a torony felé. 

Oldalra húzódtak, hogy helyet adjanak neki.

– És most mi legyen? – kérdezte Rachel, ahogy Adrian eltűnt az épületben.

– Nem tudom – felelte Hector. 

Nem látták Adriant, mikor ők is bementek, azonban hallották az alagsorból. Ricardo akkor indult el lefelé a csigalépcsőn, amikor társuk felfelé rohant, övét igazgatva. Két új, bal oldalára erősített kardot viselt: az egyik, amit az udvaron is használt, a másik pedig egy ezüstözött nyelű, fekete, fém szépség volt. Felkapott egy inget az egyik székről, és rávette a szürkére, amit addig is viselt. Majd kinyitotta az egyik szekrényt, és kivett belőle egy piros színű gyapjúfelöltőt. Magára vette azt is.

– Mégis hova mész? – kérdezte Marco.

– Dolgom van odakint – felelte Adrian. Igyekezett úgy helyezni a kardjait, hogy ne zavarják egymást, és ez annyira lefoglalta, hogy a tekintetét sem emelte fel a válaszadáshoz.

– Az összes szar ötleted közül…

– Az viszi el a pálmát, hogy idejöttem, igen. Denéstor Tul bedrogozott az átkozott pipájával, így végső soron nem is az én hibám volt, ugye? – Elégedetten mordult egyet, mikor végre sikerült kedve szerint elhelyezni a kardokat. – És most elmegyek. Azt mondasz, amit akarsz.

– Hamarosan beesteledik. Nem tudod, y milyen veszélyes éjjel kimenni.

– És te sem tudod – felelte neki Adrian. Rá sem pillantott, amikor elment mellette.

Marco, egy pillanatnyi kételkedést követően, utánament. Megragadta a homlokát, és minden óvatosságot mellőzve kényszerítette, hogy álljon meg.

– Adrian! Hallgass ide! Nem fogom hagyni, hogy…! – De nem fejezte be a mondatot.

Adrian megfordult, és gyorsan kiejtette a mozdulatlanság varázslatát, szinte nem is értették a szavait.

Abban a pillanatban kékes fény vette körbe Marco testét, ami megmerevedett a levegőben, tátott szájjal, a szó közepén, egyik karja a levegőbe nyújtva, a másik pedig felemelve, befejezetlen mondatát hangsúlyozva.

Általános volt a meglepetés. Még Brunót is lenyűgözte.

– Te meg mióta tudsz varázsolni? 

– Mindig is tudtam. Nem érem el ugyan a te szintedet, de arra elég, hogy meg tudjam védeni magamat. – Adrian lehajtotta felöltőjének gallérját, és kinyitotta az ingeit, hogy a többiek lássák, számos nyakláncot és talizmánt visel rajtuk. – Jól elleszek odakint. – Korábbi bizonytalansága egy pillanatra kiült arcára. – Idefigyeljetek… Ne bénítsatok meg, meg semmi, rendben? Jól leszek. Tényleg. 

– Nem készültem ilyesmire – vonta meg a vállát Natalia. – Menj, ahova csak akarsz!

– Nem szándékozom olyasmibe avatkozni, ami egyáltalán nem tartozik rám – jelezte Bruno.

– De mégis mit fogsz tenni? – tudakolta Marina. – Meg akarod ölni? Erre készülsz?

Adrian hátrált egy lépést. Meglepte a kérdés. Határozottan bólintott.

– Hát persze hogy meg fogom ölni – biztosította őket. – Mégis mit hiszel, miért gyakoroltam annyit? – Zavarodottan nézett Marinára, mintha nem is értené, hogyan kérdezhet tőle ilyesmit. – Megölt, hát nem emlékszel? Ez a szemétláda megölt engem. Nem ismert, nem tudta, hogy ki vagyok, de nem is érdekelte… A hasamba mélyesztette a kardját. És én semmit sem tettem, ő pedig… – Olyan düh áradt belőle, hogy a torka is összeszorult bele. – Megölt.

– Veled megyek – mondta Ricardo, és határozottan indult a székhez, ahol a fegyvereit hagyta.

Adrian megrázta a fejét.

– Egyedül kell megtennem. Ha nem… Akkor mégis mi értelme lenne?

– Ugyanaz, mint most: semmi – mordult fel Lizbeth. – Gondold meg jól, hogy mit fogsz csinálni, kishaver!

– Mást sem tettem heteken keresztül.

Végül az ajtóhoz lépett. Hector egy pillanatra arra gondolt, hogy feltartóztatja, és megpróbálja meggyőzni, hogy feledje el ezt az ostobaságot. Felfoghatatlannak tartotta, hogy tényleg meg akarja ölni a másikat. Emlékezett arra a fiúra, aki túláradó jókedvvel kapaszkodott a kígyós szökőkút tetején, vagy arra, aki közönséges fingó hangokat imitált a hónaljával az első, az erődben töltött estéjükön. Lehetetlen, hogy az az Adrian, és a fiú, aki most állt előtte, egy és ugyanaz a személy legyen. Azonban akkor eszébe jutott Marina, ahogy szinte ámulatba esve bámulta akkor Adriant a kútnál, és valami sötét és nyálkás dolog mozdult meg a belsejében, egy hányingerszerű érzés, ami miatt szinte szerencsét akart kívánni társának a kutatásához. Mikor mellé ért, nem nézett rá, szégyellte magát a gondolatai miatt.

– Adrian – szólította meg Madeleine, mikor már a kapun volt a keze. Adrian visszafordult. – Végezz vele! – Csak ennyit mondott.

Adrian bólintott, kinyitotta a kaput, és majdnem négy hónap után először hagyta el Margalar erődtornyát. A szürkület várt rá odakint, ami véres csillogásba vonta Rocavarancolia romjait.Ugyanebben a pillanatban huszonnyolc cseléd mászkált a kastély folyosóin és szobái között egyik helyről a másikra,

sápadtan, elgyötörten mind ugyanazt az elnyűtt fekete uniformist viselték. Többségük már jócskán meghaladta azt a kort, ameddig betölthették volna feladatukat, lassúak és ügyetlenek voltak, alig tudták felvenni a harcot a rendetlenséggel, és a piszok lassan mindenen eluralkodott. A királyság hanyatlása az erőd cselédségén is jócskán meglátszott.

Azonban az a huszonnyolc cseléd tökéletesen szolgálta Hurza céljait. A Gyilkosok első Ura továbbra is a csillogó fény gubójába burkolózott, így erősítve a neki ajándékozott testet. Közben pedig figyelt, őrködött és tanult, a szolgálók üres és fáradt tekintetén keresztül.

Látta Derültség dámát áthaladni az egyik falon és tovasiklani a levegőben, távollévőn és hidegen, a legkisebb figyelmet sem fordítva a szolgálóra, aki éppen tönkretett egy festményt azzal, hogy megpróbálta letörölni róla a nedvességet. Az egyik folyosón, egy másik cseléd szemén keresztül Ujthant látta, a tetovált harcost, aki a fal mellett sorakozó nagy páncélok egyike előtt állt. Egy vasalt acélpáncél volt, mérete és vonalvezetése alapján egy manóhoz tartozhatott. Ujthan remegett, miközben a páncélt szemlélte, szinte könnyekig meghatottan állt ott. Ő sem figyelt a szolgálóra, mikor az elhaladt mellette. Hurza el sem tudta képzelni, milyen álmodozások lakozhatnak a harcos elméjében, azonban úgy vélte, hogy harci jelenetekhez kötődhetnek, csatához és halálhoz.

Majd Enochot nézte, az éhes vámpírt. A kastély könyvtárának egyik asztalánál ült, nem lehetett eldönteni, vajon ő porosabb, vagy az őt körülvevő könyvek. Hatalmas szeme mohón itta egy vaskos kötet szavait. Néha a szolgáló felé fordult, aki a könyvtár dupla ajtajában állt. Hurza folyamatos, a halántékára mért dobolásként érzékelte azt a mérhetetlen undort, amit a vámpír a szolgálókban váltott ki. Húsz éve, végtelen elkeseredésében Enoch megharapott egy szolgálót, és kis híján végzett vele. Az őrség egy tagja mentette meg a szerencsétlent az utolsó pillanatban, mikor már alig maradt vér az ereiben. A szolgálók nehezen leírható undorral őrizték közös emlékezetükben azt, ahogy Enoch éles fogai a nyaki vénájukba mélyedt, és a vérüket szürcsölte.

– Ó. Igen, igen, igen… – A vámpír ismét a szolgálóhoz fordult, szikár árnyéka megsokszorozódott és kivetült a könyvekkel teli polcokon található fáklyák és gyertyák fényében.

– Mégis hogyan feledhetnénk Harapás dámát?

Tudod, hogy mit csinált? Tudod? – Mosolyától elővillant piszkos fogsora. – Hat hosszú éven keresztül fékezte meg Sűrűszakáll támadásait a Fagyöngy-szigeteknél. – Olyan elragadtatást érzett, mikor az ehhez hasonló hősies tettekre emlékezett, hogy elhalt a hangja. – Ő és a vámpírhordái elmondhatatlan dolgokat álltak ki, míg csak Rocavaracoliából meg nem nyitották ismét a forgószelet, ami ahhoz az átkozott világhoz kötötte a királyságot… Ó… Mennyi bántalmazást kellett kiállnia fajomnak! Milyen igazságtalan is a történelem! – Figyelmét akkor egy másik könyv kötötte le. Csontvázszerű keze szinte rávetette magát. – És mégis mit mondanál nekem Irhina dámáról és Balderlalosáról, az első vámpíruralkodóról és az ő sá…!

Hurza már nem hallgatózott tovább. Láthatatlan jelenlét lépett be a könyvtárba, a szolgáló megérezte a légáramlatot és a meztelen talpak tompa hangját a padlón. Rorcual volt az, a királyság haszontalan alkimistája, jött rá a Gyilkosok Ura, aki szokás szerint Enoch után leselkedett. A vámpír elfeledte ínséges állapotát, mikor népének dicsőségét élte újra, mit sem tudva arról, hogy tőle néhány méterre valaki más azzal hagyta maga mögött saját szerencsétlenségét, hogy utána leselkedett.

Kapcsolódó cikkek
...
Könyves Advent

Kötelező olvasmány elvált szülőknek

Petra Hůlová Apatolvaj című regénye, miközben megpróbál választ találni a kérdésre: mit is jelent pontosan a boldogsághoz való jog, a gyerekek szemszögéből ad megalkuvás nélküli képet a szülők válása utáni közös felügyeleti jogról. Mutatunk belőle egy részletet.

...
Könyves Advent

A könyv, ami után úgy fogod érezni, mától csak verseket akarsz olvasni!

Fenyő D. György könyve, az Útikalauz a vershez 25 kortárs és klasszikus magyar szerző művén keresztül megmutatja, hogy a költészetről lehet és érdemes beszélgetni, és rávezet, hogy a költészet igenis mindenkihez és mindenkiről szól. Olvass bele!

...
Könyves Advent

Ki volt Valerie Solanas, a radikális feminista, aki lelőtte Andy Warholt?

Sara Stridsberg Álmok sivataga című könyve az amerikai író Valerie Solanas életét dolgozza fel, amiért 2007-ben elnyerte az Északi Tanács Irodalmi Díját is. Mutatunk belőle egy részletet!

Hírek
...
Könyvtavasz

Amikor anya és lánya hazatér, a család ősi birtokán egy több száz éve eltűnt telepeskolónia rejtélye is megoldódhat

...
Zöld

A 19. századi dán festők a sörfőzés maradékát használhatták vásznaik alapozására

...
Hírek

Lefagyasztják az olaszországi áradások miatt elázott régi könyveket

...
Hírek

Floridai alsó tagozatosok már nem olvashatják Amanda Gorman versét, a Fehér Ház tiltakozik

...
Könyvtavasz

Mesés versek ringatják álomba a gyerekeket

...
Nagy

Földi Andrea: Az AI segíthet az illusztrálásban, de a kreativitás egy megfoghatatlan és végletekig emberi tulajdonság

...
Hírek

Ők kapták idén a ferencvárosi József Attila Irodalmi Támogatást!

...
Hírek

A Biblia soha nem látott, 1500 éves részletét találták meg

...
Szórakozás

Ismét film készült Amerika egyik legtöbbet kifogásolt kedvencéből

...

Szabó Magda egész életében hitt a nagy történetekben

...

Závada Péter: A szövegekbe visszavonulás is politika

...

Pál Sándor Attila: Kiküldtek a József Attila-óráról, mert fantasyt olvastam

...

Trianonból a magyar gyárosok profitáltak, mert nem volt román üzleti elit

A hét könyve
Kritika
A Tél Szokcsóban nem a beteljesülés regénye, hanem az áthidalhatatlan távolságoké
...
Panodyssey

Borda Réka: Hová lettek a tárgyak az irodalomból? [Tárgydilemmák]

"A szépirodalom persze az ember, nem a környezet nagy kérdéseit taglalja – mindazonáltal környezetünk nemcsak hogy nem elhanyagolható, hanem sok esetben minket meghatározó dolgok összessége, amelyek funkcióval való megtöltése képes színesíteni, mélységgel megtölteni az irodalmi alkotásokat. Elvégre tárgyaink és tereink mi magunk vagyunk: nincs civilizáció, ha mi, emberek nem alakítjuk környezetünket." Borda Réka Tárgydilemmák című esszésorozatának következő részében azt vizsgálja, hogyan és miért hiányzik a materialitás irodalmunkból.

...
Kritika

A Tél Szokcsóban nem a beteljesülés regénye, hanem az áthidalhatatlan távolságoké

Emberek és kultúrák közötti távolságokról, a hiányról, a megszállottságot súroló vonzalomról és a mérgező szépségkultuszról is mesél a francia-dél-koreai Elisa Shua Dusapin 2016-os, első regénye. Ez a hét könyve.

Szerzőink

...
Borda Réka

Borda Réka: Hová lettek a tárgyak az irodalomból? [Tárgydilemmák]

...
Ruff Orsolya

A Dreherek sikertörténetét csak az államosítás tudta megakasztani

...
Kolozsi Orsolya

Az izlandi Dan Brownt keresték, ezért megírta első krimijét Lilja Sigurðardóttir

Még több olvasnivaló
...
Nagy

A Dreherek sikertörténetét csak az államosítás tudta megakasztani

A Dreher bejáratott márkanév Magyarországon, a mögötte meghúzódó család- és cégtörténet pedig legalább annyira színes, szerteágazó és fordulatokkal teli, mint az elmúlt durván kétszáz év magyar történelme. Iglódi Csaba első regénye, a Dreher-szimfónia négy tételben meséli el az egymást követő generációk felemelkedését.

...
Nagy

Gurubi Ágnes: Kőr Dáma

Gurubi Ágnes a Szív utca című regényével 2021-ben a top3-ban végzett a legjobb első prózakötetesnek járó Margó-díjért folyó versenyben. Volt értelme megőrülni című tárcasorozatának ez a harmadik része.

...
Kritika

Levélfolyamból bontakozik ki a Kner család megrázó és felemelő története

A magyar történelem egyik legtragikusabb korszaka elevenedik meg a Magvetőnél megjelent könyv lapjain, és a családregényszerű szövetet kirajzoló epizódok arról győznek meg, hogy kivételes szellemi és érzelmi kohézió fogta össze a Kner család egymást követő nemzedékeit.

...
Nagy

Pléh Csaba életútja a soha el nem fogyó kíváncsiság története

 A pszichológus-nyelvész a Magvető Kiadó Tények és tanúk sorozatában most megjelent Árnyak lapjain saját élettörténetét, tudományos pályafutását, és ezen keresztül a korszak pszichológiai és a nyelvészeti tudományos világát is bemutatja, miközben annak kiemelkedő alakjairól (munkatársairól, barátairól) is portrékat rajzol.

...
Nagy

Pam Jenoff a Covid alatt értette meg, hogyan változhat meg radikálisan az élet egy másodperc alatt

Pam Jenoff a kilencvenes évek közepén Krakkóban kezdett el dolgozni diplomataként, ahol többek között a holokauszttal kapcsolatos ügyeken, a zsidó tulajdon visszaállításán dolgozott. Szoros kapcsolat alakult ki közte és az idős túlélők között, történelmi fikciós regényeit a tőlük hallott történetek inspirálják. Interjú.

...
Nagy

Behrouz Boochani: Kurd vagyok. Az ellenállás az identitásom része

Behrouz Boochani iráni kurd újságíróként dolgozott, mikor menekülni kényszerült, majd illegális bevándorlóként éveket töltött embertelen körülmények között egy ausztrál börtöntáborban. A Margó előtt beszélgettünk a kurd ellenállásról, az iráni tüntetésekről, a börtöntábor rendszeréről, kontrollról és migrációról is. Interjú.

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

A déli gótika mesterének novellái inspirálták Bruce Springsteen legsötétebb lemezét

Május elején jelent meg Warren Zanes Deliver Me from Nowhere című kötete, amely Bruce Springsteen tán legkülönlegesebb, és leginkább kedvelt lemezén, az 1982-es Nebraskán hallható dalok mögött felsejlő személyes motívumokat, és művészi hatásokat tekinti át.

...
Szórakozás

Jordan? Pipa! – Az alfakosaras, a tárgyalóasztal meg a munkaalkoholista fehér férfiak

Az Air – Harc a legendáért arra a pávatáncra fókuszál, amely 1984-ben zajlott a Jordan család és egy ambiciózus sportszergyártó vállalat vezetői között. Hozzáolvastuk a pár éve magyar nyelven is elérhető Michael Jordan-monográfia vonatkozó részeit.

...
Nagy

Cseh Tamás és Bereményi Géza dalai olyan korhű helyzetjelentések, melyek jelentőségével maguk sem voltak tisztában

Hétfőn este nyílt meg a Cseh Tamás életművéről szóló kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A zeneszerző-énekes idén januárban ünnepelte volna nyolcvanadik születésnapját; a tárlat megidézi emlékét, az archív felvételek pedig visszarepítenek a hetvenes évekbe.

Olvass!
...
Könyvtavasz

Amikor anya és lánya hazatér, a család ősi birtokán egy több száz éve eltűnt telepeskolónia rejtélye is megoldódhat

A díjnyertes író, Kimberly Brock titkokkal teli, gyönyörűen megírt történetében magával ragadóan mesél a roanoke-i elveszett kolónia rejtélyéről, és a szeretet, a család, az anyaság és az emberi szív határtalan misztériumairól. Olvass bele!

...
Könyvtavasz

Mesés versek ringatják álomba a gyerekeket

Hogyan nyílik ki és csukódik be estére a tündérrózsa, mennyire más a mező napfényben, mint naplementében, és merre oson az esti sötétben a róka? Rachel Williams altatóverseiből kiderül - olvass bele!

...
Könyvtavasz

A németalföldi festő megtanít arra, hogy szavak nélkül is lehet beszélni

Johannes, a néma festő a homokdűnék között találkozik egy lánnyal, de milyen esélyük lehet a boldogságra a 17. századi Hollandiában? Olvass bele Mörk Leonóra új regényébe!

Szentjánosfű című regényben

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

Minden idők száz legjobb gyerekkönyve a BBC listáján

A BBC Kultúra rovata 56 ország 177 könyvszakértőjét kérdezte, hogy megtalálja minden idők legjobb gyerekkönyveit. A szakértők között magyarok is voltak: Szekeres Nikoletta és Cseri Anna Flóra. 

...
Gyerekirodalom

Vámos Miklósé az első magyar mesekönyv, amit mesterséges intelligencia illusztrált

Úgy tűnik, a képalkotó mesterséges intelligenciának még vannak meglepő korlátai.

...
Gyerekirodalom

Berta Ádám: A Szöszmösz történetszövésében nem ütköztem korlátokba

Berta Ádám első gyerekkönyvének hőse egy süni, aki a zöld mohavirágot kutatva nagy utazásra indul. Szerencsére nem egyedül, hiszen útitársa egy Szöszmösz nevű tündéregér. Ketten vágnak neki az ismeretlennek, kalandjaik során pedig fura és emlékezetes szerzetek egész sorával találkoznak. A mesét Agócs Írisz illusztrálta, a szerzőt, Berta Ádámot pedig most inspirációról, meseírásról és a mélyből felbukkanó fontos témákról is kérdeztük.

Polc

Csak a dzsungel van Závada Péter új verseskötetében

...

Alice Munro novelláiban a takaros előkertek mögött mindig ott a titok, a temetetlen múlt

...

Elveszve, mégis megtartva – Tompa Andrea új regényében a történelem fehér foltokkal büntet

...

Az embermentő labdarúgó ‒ dédunokája írt könyvet a válogatott első gólszerzőjéről

...
Levelezés
...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: Ginkgo biloba [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

André Ferenc: gyanútlan március [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: Feltámadtunk [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

André Ferenc: Armageddon 202x [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: HolyWin [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

André Ferenc: Antropocén ima [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: Falunap [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

André Ferenc: Kedves Zsófi! [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: A szomszéd kertje [Mastercard® – Alkotótárs]