Egy mesekönyv, amelyik segít megküzdeni az érzelmekkel

Egy mesekönyv, amelyik segít megküzdeni az érzelmekkel

Nemcsak széleskörű válogatás ez a kötet (melyben koreai, japán, afrikai, manysi, nyenyec vagy erdélyi népmese is helyet kap a legismertebb kortárs alkotók, Mészöly Ágnes, Berg Judit, Kollár Árpád vagy Lackfi János meséi mellett), hanem olyan ötletgyűjtemény, melynek segítségével ideig-óráig magunk is laikus meseterapeutákká válhatunk. Olvass bele!

Könyves Magazin |
Csörgei Andrea (szerk.), Kreil Melinda (szerk.)
HAMUPOGÁCSA – Mesekönyv az érzelmekről
Cerkabella, 2022, 232
-

Még a legtalálékonyabb szülő vagy tanár sem képes mindig a legkreatívabb formáját hozni,

a mesékhez kapcsolódó kérdések, játékok, ötletek különösen hasznosak,

hiszen kreativitást és izgalmat csempészhetnek a fáradt, monoton hétköznapokba is. A már említett ötletek mellett a könyv 24 gyönyörű hangulatkártyát is tartalmaz (ezek a Dixit társasjáték kártyáira emlékeztetnek), melyek képek segítségével segítik a feldolgozást - írtuk a könyvről recenziónkban.

A kötet szerzői: Berg Judit, Dániel András, Gimesi Dóra, Kiss Judit Ágnes, Kollár Árpád, Lackfi János, Maksai Kinga, Mészöly Ágnes, Molnár Krisztina Rita, Somfai Anna, Szabó Imola Julianna, Várfalvy Emőke

Illusztrálta: Keszeg Ágnes

  

Somfai Anna: Az örökké nyíló jégvirág (részlet a könyvből)

Jónás, a legbátrabb jegesmedve mogorván járkált körbe-körbe. Úgy látszik, megint feleslegesen kocogott le a jegesmedve-iskolába. A Jeges-tenger partján, ahol máskor a jéghegymászást, lékhalászatot és halszámlálást gyakorolták, most rajta kívül egyetlen medve sem járt, legfeljebb a sirályok vijjogtak csúfondárosan.

– Bezárt az iskola, bezárt! 

– Hagyjátok már abba! – mordult rájuk, és felnézett a szürke égre. Egy esőcsepp pottyant az orrára, aztán még egy. Jónás a tavalyi télre gondolt, amikor a barátaival versenyt csúszkáltak, jégkunyhót építettek és jégtáblán hajóztak. Ő volt az első, a kapitány… bár az igaz, hogy már akkor is úgy kellett a havat összekaparni, meg a jégtáblákért küzdeni. 

Egyszerre szárnysuhogást hallott: Hugó, a hóbagoly körözött felette, aki rendszerint hozta-vitte a híreket. 

– Hol vannak a többiek? – kérdezte tőle Jónás. 

– Mind elmentek eleséget keresni. Azt üzenték, indulj te is utánuk délre, a sziklás öbölhöz, ha nem akarsz éhen pusztulni. 

A jegesmedve gyomra nagyot kordult, ahogyan eszébe jutott a tegnap elrágcsált néhány fagyos gyökér.

– Délen vannak jégtáblák? – kérdezte reménykedve. 

– Jégtáblák, ugyan – horkant fel Hugó –, merre kalandoztál föld - rajzórákon? Délen melegebb van, viszont több a zsákmány.

– De hát akkor hová tűntek a szép, kövér jégtáblák? Merre úsztak el a jéghegyek? És miért lett ilyen ronda, barna a föld? 

– A jéghegyek elolvadtak, a jégtáblák eltűntek. Azt beszélik, valaki elvitte az örökké nyíló jégvirágot, ami a földet és a tengert borította. Talán a sarki rókák, akik a szelekkel táncolnak, tudják, ki volt az. 

– Akkor megkeresem őket, és visszaszerzem a jégvirágot – vágta rá Jónás azonnal.

– Eszedbe ne jusson! A sarki rókák tekintete félelmetes, és bűvölnek vele. Azt mondják, a rókakirálynő akár szoborrá is dermeszthet, ha akar.

Jónás azonban nem hiába volt a legbátrabb jegesmedvekölyök. Még hogy ő megijedjen egy sarki rókától, aki még nála is kisebb! Huhoghatott a bagoly, amit akart, ő a fejébe vette, hogy megkeresi az eltűnt jégtakarót. Különben hol játszana meg vadászna ezentúl a barátaival? Hátat fordított tehát Hugónak, és útnak indult a rókák országa felé. Két napon át vándorolt az üres, barna földeken át, egészen a tundra széléig, ahol már alacsony fenyők nőnek. A hosszú úton úgy elfáradt, hogy ott helyben, az erdő szélén elaludt. Éjfél körül ébredt, valami nagy suhogásra. Körülötte mindenütt árnyak mozogtak, közelebb és közelebb húzódtak hozzá, majd egyre gyorsabban pörögni-forogni kezdtek. Maga sem tudta, hogyan, de egyszerre azt vette észre, hogy a kör közepén áll, és mindenhonnan sárgászöld szemek villognak rá. 

– Miért léptél a birodalmunkba? – hallotta egyszerre, mire a körforgás, mint valami varázsütésre, megállt. Jónás egy szikrázó szemű sarki rókával nézett szembe, és a pillantása mintha megbűvölte, odaszegezte volna.

– Felséges rókakirálynő – dadogta Jónás, aki egy pillanatra megfeledkezett róla, hogy ő volna a legbátrabb jegesmedve a világon –, azért jöttem, hogy kérdezzek valamit. 

– Nem azért talán, hogy a népemre vadássz? Tudom én jól, hogy mind éhesek vagytok, mióta olvad a jég – vetette oda jeges tekintet tel a királynő, és Jónás hirtelen csontjáig hatoló hideget érzett. Rémülten rázta meg a fejét, egy hang sem jött ki többé a torkán. A királynő tekintete fogva tartotta, és Jónás úgy érezte, olvas a gondolataiban. Egyszerre a hófehér róka elfordította a fejét, tekintetével elengedte őt, és felsóhajtott. 

– Bár tudnám a választ. Eltűnt, ellopták az örökké nyíló jégvirágot, ami az országunkat borította. Nélküle nincsenek sem jégtáblák, sem jéghegyek, és a csupasz földeken védtelenek vagyunk.

– De ki tett ilyet? És ugyan miért? – kérdezte minden bátorságát összegyűjtve, fogvacogva Jónás. 

– A szelek azt suttogják, a déli démonok melegítették fel a tengert, hogy minél messzebb érjen a hatalmuk. Talán ők vitték magukkal a jégvirágot.

Jónás még kérdezett volna, de a rókakirálynő és kísérete egy szemvillanás alatt megfordult, majd eltűnt a fák között.

– A déli démonok – motyogta Jónás maga elé, még mindig kábultan.

– Déli démonok, még mit nem! – hallott egyszerre huhogást a feje fölött. – Remélem, nem akarod őket is megkeresni.

– Hugó! Te utánam jöttél?

– Anyád üzent, hogy indulj azonnal utánuk.

– Addig nem mehetek, amíg meg nem találtam a jégvirágot. Nem tudod, merre laknak a déli démonok?

– A levegőben élnek, és forróságot árasztanak. Leizzadnánk magunkról a tollainkat, vagyis te a bundádat, ha a vidékükre mennénk.

– De ha ellopták a jégvirágot, vissza kell szereznünk tőlük!

– Ha valóban ők vitték el, abban igazad van, hogy mindannyian bajban vagyunk – huhogta Hugó. – Mi volna, ha megkérdeznénk a fehér bálnákat? – billentette oldalra a fejét, ami nála mindig az erős gondolkodás jele volt. – Ők beutazzák az óceánokat, és talán segíthetnek nekünk.

Jónás bólintott. Hugó szárnyra kapott, és a jegesmedve követte őt, még mindig délre, de ezúttal a tenger irányába. Ahogyan a partra értek, Hugó hangosat füttyentett.

– Te tudsz bálnául? – csodálkozott a jegesmedvekölyök.

– Mi, baglyok, minden nyelven beszélünk – düllesztette ki a mellét Hugó.

És valóban, Jónás hamarosan megpillantott egy hatalmas, hullámokból kibukkanó testet, ami sípoló, morgó, fújtató hangokat hallatott.

Hosszas füttyögés után a hóbagoly végre a jegesmedvéhez fordult:

– A barátom azt mondja, a déli démonokat az emberek engedték szabadon, és csakis ők képesek rá, hogy visszahívják őket. A jégvirágot azonban nem a démonok lopták el. A bálnák szerint az emberek vitték el, és a szívükben bezárva őrzik. Márpedig a bálnák a világ legbölcsebb lényei, tehát ha ők mondják, akkor az úgy is van.

– A szívükben? – ámult el Jónás. – És hogyan szerezhetnénk vissza onnan?

– Nagyon nehéz lesz, talán lehetetlen. Azt mondják, a szívhez könnyű hozzáférni, mégis a legerősebb börtön. Mert ha egyszer bezárják, a szív nyitját a legnehezebb megtalálni.

– Én mégis megpróbálom. Nem félek az emberektől jobban, mint a rókáktól vagy a démonoktól.

– Rosszul teszed. Az emberek erősebbek a démonoknál, és mohóbbak is, mindent maguknak akarnak.

Jónás elgondolkozott. A szüleitől már hallott az emberekről, óva intették, hogy megközelítse őket vagy a kunyhóikat, mert ugyan finom illatok terjengenek körülöttük, de nem barátságosak a medvékkel.

– Oda már nem kísérhetlek – tette hozzá a hóbagoly –, elkergetnének vagy befognának, ki tudja.

De Jónás már döntött. Megpróbálni jobb, mint dolgavégezetlenül visszakullogni a többiekhez. Hosszasan kérlelte Hugót, míg végre az hajlandó volt legalább az utat megmutatni az emberek városa felé.

Újabb vándorlás vette kezdetét, és napok teltek el, mire a jegesmedve a város határába ért. A fények elvakították, és már csak homályosan látta a házakat. Éppen elérte a legszélső házat, amikor a kimerültségtől és az éhségtől a földre roskadt. A hóbagoly, aki távolról mégiscsak követte a barátját, felrikoltott, hogy valakitől, bárkitől segítséget kérjen.

És vagy mert szerencséje volt, vagy mert a baglyok tényleg minden nyelvet beszélnek, a kiáltására egy kislány szaladt ki a házból.

– Nézzétek, egy jegesmedvekölyök! Milyen kicsi… teljesen átfagyott, és biztosan éhes szegény!

Jónás még érezte, ahogyan a gyerekek körülveszik, óvatosan fölemelik, és beviszik a házba. Aztán sokáig, sokáig aludt. Amikor felébredt, meleg hallevest és tejet itattak vele.

Hogy mit beszélgettek a kislánnyal, senki sem tudja, csak annyi bizonyos, hogy nem sokkal később a jegesmedvekölyök a kislány apukájával együtt egy igazi hajón találta magát.

Kutatóhajónak mondták, ami a sarkok még jeges vidékére tartott. Egy napon pedig megérkeztek oda, ahol szép, fehér jégtakaró borította a tengert és a földet.

Jónás, a legbátrabb jegesmedve, aki megtanulta az emberek nyelvét, azóta is ott él. De barátjával, a hóbagollyal gyakran vitatkoznak. Jónás szerint Hugó maga is láthatja, hogy a kislány és az emberek visszaadták nekik a jégvirágot. Minek is lenne szükségük rá, hogy megdermessze a szívüket? A hóbagoly azonban, aki messzire száll és sokakkal beszél, csak a fejét ingatja. De hát így van ez, mióta világ a világ: a baglyok talán éppen attól olyan bölcsek, hogy mindenben kételkednek.

MIBEN SEGÍT A MESE, A JÁTÉK?

Felhívja a figyelmet az ember és a természet szimbiózisára. Megérteti, hogy nem zsákmányolhatjuk ki örökké az élővilágot. Az állatok belénk vetett bizalma ajándék, meg kell őriznünk, és a jövőben is rá kell szolgánunk, minden erőnkkel gondoskodnunk kell róluk.

Kapcsolódó cikkek
...
Gyerekirodalom

Mélyvölgy nem egy hely, hanem az utazás módja - egy felemelő mese a lehúzó betegségről

Eljöhet az a pillanat egy gyerek életében is, amikor egyedül kell megbirkózniuk a “sötét oldallal”, még akkor is, ha támogató családi háttér veszi őket körül. Ilyen lehet például egy komoly betegség és az ahhoz kapcsolódó félelem, harag és kiszolgáltatottság, mint amilyennel Kiss Judit Ágnes legújabb könyvében Zsálya is szembetalálja magát. 

...
Gyerekirodalom

A gyerekek is szoronganak attól, amitől a felnőttek - ezeket a mindfulness könyveket ajánljuk

Összegyűjtöttünk néhányat az elmúlt évek magyar mindfulness megjelenései közül, amelyek kifejezetten a 10 éven aluli korosztálynak szólnak.

...
Gyerekirodalom

A Hamupogácsa segítségével ideig-óráig magunk is meseterapeutákká válhatunk

A hamuban sült pogácsa mágikus útravaló, ugyanúgy, ahogy a mesék is szellemi muníciót jelenthetnek, az embert egész életében elkísérő „betevő falatok” lehetnek. A Hamupogácsa című antológia a történetek mellett hangulatkártyákat és játékötleteket is kínál.

Még több olvasnivaló
...
Nagy

Kafkánál a valóság az igazi rémálom, az élet pedig maga a reménytelenség

Franz Kafka az idegenség írója, aki a létezésben nem talál semmiféle otthonosságot – az ember létét a világban kiúttalan, elidegenedett, szorongással és félelemmel teli állapotként jeleníti meg, elsősorban a groteszk és az irónia segítségével, egy szürreális, mégis ismerős világ megteremtésével. Újraolvasó rovatunk májusi könyve Kafka talán leghíresebb műve, A per

...
Nagy

Az izlandi Dan Brownt keresték, ezért megírta első krimijét Lilja Sigurðardóttir

Lilja Sigurðardóttir az izlandi krimi fontos szerzője, Csapda című regényét most fordították magyarra. Az éppen Budapesten tartózkodó szerzőt a regény kapcsán kérdeztük többek között a skandináv krimiről, írói rutinjáról, az izlandi társadalomról, kokaincsempészetről és homoszexualitásról. 

...
Panodyssey

Borda Réka: Hová lettek a tárgyak az irodalomból? [Tárgydilemmák]

"A szépirodalom persze az ember, nem a környezet nagy kérdéseit taglalja – mindazonáltal környezetünk nemcsak hogy nem elhanyagolható, hanem sok esetben minket meghatározó dolgok összessége, amelyek funkcióval való megtöltése képes színesíteni, mélységgel megtölteni az irodalmi alkotásokat. Elvégre tárgyaink és tereink mi magunk vagyunk: nincs civilizáció, ha mi, emberek nem alakítjuk környezetünket." Borda Réka Tárgydilemmák című esszésorozatának következő részében azt vizsgálja, hogyan és miért hiányzik a materialitás irodalmunkból.

...
Nagy

A Dreherek sikertörténetét csak az államosítás tudta megakasztani

A Dreher bejáratott márkanév Magyarországon, a mögötte meghúzódó család- és cégtörténet pedig legalább annyira színes, szerteágazó és fordulatokkal teli, mint az elmúlt durván kétszáz év magyar történelme. Iglódi Csaba első regénye, a Dreher-szimfónia négy tételben meséli el az egymást követő generációk felemelkedését.

...
Nagy

Gurubi Ágnes: Kőr Dáma

Gurubi Ágnes a Szív utca című regényével 2021-ben a top3-ban végzett a legjobb első prózakötetesnek járó Margó-díjért folyó versenyben. Volt értelme megőrülni című tárcasorozatának ez a harmadik része.

...
Kritika

Levélfolyamból bontakozik ki a Kner család megrázó és felemelő története

A magyar történelem egyik legtragikusabb korszaka elevenedik meg a Magvetőnél megjelent könyv lapjain, és a családregényszerű szövetet kirajzoló epizódok arról győznek meg, hogy kivételes szellemi és érzelmi kohézió fogta össze a Kner család egymást követő nemzedékeit.

A hét könyve
Kritika
A Tél Szokcsóban nem a beteljesülés regénye, hanem az áthidalhatatlan távolságoké
...
Zöld

Kleinheincz Csilla: Nem akartam a mágiával elvenni az olvasótól a valóságos megoldásokat

Kleinheincz Csilla a hazai spekulatív irodalom egyik kiemelkedő alakja, a Gabo Kiadó szerkesztője, fordító. Új regényében visszanyúlt a tanulmányaihoz, és ember és föld kapcsolatán keresztül beszél napjaink égető kérdéseiről. Podcast.

...
Nagy

Tóth Krisztina: A mesterséges intelligencia soha nem helyettesítheti az emberi alkotást

Bemutatták Tóth Krisztina új, Ahonnan látni az eget című kötetét. A novellák az elmúlt öt év lenyomatai, olyan aktualitásokra reflektálnak, mint hogy milyen helyzetben vannak a melegek, hogyan írnak majd az írók a jövőben, vagy elveheti-e a művészek munkáját a mesterséges intelligencia. 

Szerzőink

...
Sándor Anna

Kleinheincz Csilla: Nem akartam a mágiával elvenni az olvasótól a valóságos megoldásokat

...
Kolozsi Orsolya

Kafkánál a valóság az igazi rémálom, az élet pedig maga a reménytelenség

...
Sándor Anna

A Tél Szokcsóban nem a beteljesülés regénye, hanem az áthidalhatatlan távolságoké

Hírek
...
Nagy

Az okos csajok meg a Kádár-kor „márciusi ifjai” – kilenc történelmi non-fiction a Könyvhéten 

...
Hírek

Tom Hanks szerint regényt írni nem nehéz

...
Hírek

Betiltották a Bibliát erőszak és vulgaritás miatt utahi iskolákban

...
Könyvtavasz

A rejtélyes amulett szabad utat nyit egy párhuzamos valóságba

...
Hírek

Bill Gates a siker emberformáló erejéről és Afrikáról ajánl nyárra olvasnivalót

...
Könyvtavasz

Kairó iránt nem maradsz közömbös: vagy megszereted, vagy megutálod

...
Hírek

Itt a Szép Magyar Könyvek listája!

...
Nagy

Diktátorok, Paul Lendvai, dinamikus Föld és zártkerti Magyarország - Non-fiction a Könyvhéten

...
Zöld

Egy csapat újságíró befejezi a meggyilkolt riporter könyvét Amazónia megmentéséről