Egy mesekönyv, amelyik segít megküzdeni az érzelmekkel

Egy mesekönyv, amelyik segít megküzdeni az érzelmekkel

Nemcsak széleskörű válogatás ez a kötet (melyben koreai, japán, afrikai, manysi, nyenyec vagy erdélyi népmese is helyet kap a legismertebb kortárs alkotók, Mészöly Ágnes, Berg Judit, Kollár Árpád vagy Lackfi János meséi mellett), hanem olyan ötletgyűjtemény, melynek segítségével ideig-óráig magunk is laikus meseterapeutákká válhatunk. Olvass bele!

Könyves Magazin |
Csörgei Andrea (szerk.), Kreil Melinda (szerk.)
HAMUPOGÁCSA – Mesekönyv az érzelmekről
Cerkabella, 2022, 232
-

Még a legtalálékonyabb szülő vagy tanár sem képes mindig a legkreatívabb formáját hozni,

a mesékhez kapcsolódó kérdések, játékok, ötletek különösen hasznosak,

hiszen kreativitást és izgalmat csempészhetnek a fáradt, monoton hétköznapokba is. A már említett ötletek mellett a könyv 24 gyönyörű hangulatkártyát is tartalmaz (ezek a Dixit társasjáték kártyáira emlékeztetnek), melyek képek segítségével segítik a feldolgozást - írtuk a könyvről recenziónkban.

A kötet szerzői: Berg Judit, Dániel András, Gimesi Dóra, Kiss Judit Ágnes, Kollár Árpád, Lackfi János, Maksai Kinga, Mészöly Ágnes, Molnár Krisztina Rita, Somfai Anna, Szabó Imola Julianna, Várfalvy Emőke

Illusztrálta: Keszeg Ágnes

  

Somfai Anna: Az örökké nyíló jégvirág (részlet a könyvből)

Jónás, a legbátrabb jegesmedve mogorván járkált körbe-körbe. Úgy látszik, megint feleslegesen kocogott le a jegesmedve-iskolába. A Jeges-tenger partján, ahol máskor a jéghegymászást, lékhalászatot és halszámlálást gyakorolták, most rajta kívül egyetlen medve sem járt, legfeljebb a sirályok vijjogtak csúfondárosan.

– Bezárt az iskola, bezárt! 

– Hagyjátok már abba! – mordult rájuk, és felnézett a szürke égre. Egy esőcsepp pottyant az orrára, aztán még egy. Jónás a tavalyi télre gondolt, amikor a barátaival versenyt csúszkáltak, jégkunyhót építettek és jégtáblán hajóztak. Ő volt az első, a kapitány… bár az igaz, hogy már akkor is úgy kellett a havat összekaparni, meg a jégtáblákért küzdeni. 

Egyszerre szárnysuhogást hallott: Hugó, a hóbagoly körözött felette, aki rendszerint hozta-vitte a híreket. 

– Hol vannak a többiek? – kérdezte tőle Jónás. 

– Mind elmentek eleséget keresni. Azt üzenték, indulj te is utánuk délre, a sziklás öbölhöz, ha nem akarsz éhen pusztulni. 

A jegesmedve gyomra nagyot kordult, ahogyan eszébe jutott a tegnap elrágcsált néhány fagyos gyökér.

– Délen vannak jégtáblák? – kérdezte reménykedve. 

– Jégtáblák, ugyan – horkant fel Hugó –, merre kalandoztál föld - rajzórákon? Délen melegebb van, viszont több a zsákmány.

– De hát akkor hová tűntek a szép, kövér jégtáblák? Merre úsztak el a jéghegyek? És miért lett ilyen ronda, barna a föld? 

– A jéghegyek elolvadtak, a jégtáblák eltűntek. Azt beszélik, valaki elvitte az örökké nyíló jégvirágot, ami a földet és a tengert borította. Talán a sarki rókák, akik a szelekkel táncolnak, tudják, ki volt az. 

– Akkor megkeresem őket, és visszaszerzem a jégvirágot – vágta rá Jónás azonnal.

– Eszedbe ne jusson! A sarki rókák tekintete félelmetes, és bűvölnek vele. Azt mondják, a rókakirálynő akár szoborrá is dermeszthet, ha akar.

Jónás azonban nem hiába volt a legbátrabb jegesmedvekölyök. Még hogy ő megijedjen egy sarki rókától, aki még nála is kisebb! Huhoghatott a bagoly, amit akart, ő a fejébe vette, hogy megkeresi az eltűnt jégtakarót. Különben hol játszana meg vadászna ezentúl a barátaival? Hátat fordított tehát Hugónak, és útnak indult a rókák országa felé. Két napon át vándorolt az üres, barna földeken át, egészen a tundra széléig, ahol már alacsony fenyők nőnek. A hosszú úton úgy elfáradt, hogy ott helyben, az erdő szélén elaludt. Éjfél körül ébredt, valami nagy suhogásra. Körülötte mindenütt árnyak mozogtak, közelebb és közelebb húzódtak hozzá, majd egyre gyorsabban pörögni-forogni kezdtek. Maga sem tudta, hogyan, de egyszerre azt vette észre, hogy a kör közepén áll, és mindenhonnan sárgászöld szemek villognak rá. 

– Miért léptél a birodalmunkba? – hallotta egyszerre, mire a körforgás, mint valami varázsütésre, megállt. Jónás egy szikrázó szemű sarki rókával nézett szembe, és a pillantása mintha megbűvölte, odaszegezte volna.

– Felséges rókakirálynő – dadogta Jónás, aki egy pillanatra megfeledkezett róla, hogy ő volna a legbátrabb jegesmedve a világon –, azért jöttem, hogy kérdezzek valamit. 

– Nem azért talán, hogy a népemre vadássz? Tudom én jól, hogy mind éhesek vagytok, mióta olvad a jég – vetette oda jeges tekintet tel a királynő, és Jónás hirtelen csontjáig hatoló hideget érzett. Rémülten rázta meg a fejét, egy hang sem jött ki többé a torkán. A királynő tekintete fogva tartotta, és Jónás úgy érezte, olvas a gondolataiban. Egyszerre a hófehér róka elfordította a fejét, tekintetével elengedte őt, és felsóhajtott. 

– Bár tudnám a választ. Eltűnt, ellopták az örökké nyíló jégvirágot, ami az országunkat borította. Nélküle nincsenek sem jégtáblák, sem jéghegyek, és a csupasz földeken védtelenek vagyunk.

– De ki tett ilyet? És ugyan miért? – kérdezte minden bátorságát összegyűjtve, fogvacogva Jónás. 

– A szelek azt suttogják, a déli démonok melegítették fel a tengert, hogy minél messzebb érjen a hatalmuk. Talán ők vitték magukkal a jégvirágot.

Jónás még kérdezett volna, de a rókakirálynő és kísérete egy szemvillanás alatt megfordult, majd eltűnt a fák között.

– A déli démonok – motyogta Jónás maga elé, még mindig kábultan.

– Déli démonok, még mit nem! – hallott egyszerre huhogást a feje fölött. – Remélem, nem akarod őket is megkeresni.

– Hugó! Te utánam jöttél?

– Anyád üzent, hogy indulj azonnal utánuk.

– Addig nem mehetek, amíg meg nem találtam a jégvirágot. Nem tudod, merre laknak a déli démonok?

– A levegőben élnek, és forróságot árasztanak. Leizzadnánk magunkról a tollainkat, vagyis te a bundádat, ha a vidékükre mennénk.

– De ha ellopták a jégvirágot, vissza kell szereznünk tőlük!

– Ha valóban ők vitték el, abban igazad van, hogy mindannyian bajban vagyunk – huhogta Hugó. – Mi volna, ha megkérdeznénk a fehér bálnákat? – billentette oldalra a fejét, ami nála mindig az erős gondolkodás jele volt. – Ők beutazzák az óceánokat, és talán segíthetnek nekünk.

Jónás bólintott. Hugó szárnyra kapott, és a jegesmedve követte őt, még mindig délre, de ezúttal a tenger irányába. Ahogyan a partra értek, Hugó hangosat füttyentett.

– Te tudsz bálnául? – csodálkozott a jegesmedvekölyök.

– Mi, baglyok, minden nyelven beszélünk – düllesztette ki a mellét Hugó.

És valóban, Jónás hamarosan megpillantott egy hatalmas, hullámokból kibukkanó testet, ami sípoló, morgó, fújtató hangokat hallatott.

Hosszas füttyögés után a hóbagoly végre a jegesmedvéhez fordult:

– A barátom azt mondja, a déli démonokat az emberek engedték szabadon, és csakis ők képesek rá, hogy visszahívják őket. A jégvirágot azonban nem a démonok lopták el. A bálnák szerint az emberek vitték el, és a szívükben bezárva őrzik. Márpedig a bálnák a világ legbölcsebb lényei, tehát ha ők mondják, akkor az úgy is van.

– A szívükben? – ámult el Jónás. – És hogyan szerezhetnénk vissza onnan?

– Nagyon nehéz lesz, talán lehetetlen. Azt mondják, a szívhez könnyű hozzáférni, mégis a legerősebb börtön. Mert ha egyszer bezárják, a szív nyitját a legnehezebb megtalálni.

– Én mégis megpróbálom. Nem félek az emberektől jobban, mint a rókáktól vagy a démonoktól.

– Rosszul teszed. Az emberek erősebbek a démonoknál, és mohóbbak is, mindent maguknak akarnak.

Jónás elgondolkozott. A szüleitől már hallott az emberekről, óva intették, hogy megközelítse őket vagy a kunyhóikat, mert ugyan finom illatok terjengenek körülöttük, de nem barátságosak a medvékkel.

– Oda már nem kísérhetlek – tette hozzá a hóbagoly –, elkergetnének vagy befognának, ki tudja.

De Jónás már döntött. Megpróbálni jobb, mint dolgavégezetlenül visszakullogni a többiekhez. Hosszasan kérlelte Hugót, míg végre az hajlandó volt legalább az utat megmutatni az emberek városa felé.

Újabb vándorlás vette kezdetét, és napok teltek el, mire a jegesmedve a város határába ért. A fények elvakították, és már csak homályosan látta a házakat. Éppen elérte a legszélső házat, amikor a kimerültségtől és az éhségtől a földre roskadt. A hóbagoly, aki távolról mégiscsak követte a barátját, felrikoltott, hogy valakitől, bárkitől segítséget kérjen.

És vagy mert szerencséje volt, vagy mert a baglyok tényleg minden nyelvet beszélnek, a kiáltására egy kislány szaladt ki a házból.

– Nézzétek, egy jegesmedvekölyök! Milyen kicsi… teljesen átfagyott, és biztosan éhes szegény!

Jónás még érezte, ahogyan a gyerekek körülveszik, óvatosan fölemelik, és beviszik a házba. Aztán sokáig, sokáig aludt. Amikor felébredt, meleg hallevest és tejet itattak vele.

Hogy mit beszélgettek a kislánnyal, senki sem tudja, csak annyi bizonyos, hogy nem sokkal később a jegesmedvekölyök a kislány apukájával együtt egy igazi hajón találta magát.

Kutatóhajónak mondták, ami a sarkok még jeges vidékére tartott. Egy napon pedig megérkeztek oda, ahol szép, fehér jégtakaró borította a tengert és a földet.

Jónás, a legbátrabb jegesmedve, aki megtanulta az emberek nyelvét, azóta is ott él. De barátjával, a hóbagollyal gyakran vitatkoznak. Jónás szerint Hugó maga is láthatja, hogy a kislány és az emberek visszaadták nekik a jégvirágot. Minek is lenne szükségük rá, hogy megdermessze a szívüket? A hóbagoly azonban, aki messzire száll és sokakkal beszél, csak a fejét ingatja. De hát így van ez, mióta világ a világ: a baglyok talán éppen attól olyan bölcsek, hogy mindenben kételkednek.

MIBEN SEGÍT A MESE, A JÁTÉK?

Felhívja a figyelmet az ember és a természet szimbiózisára. Megérteti, hogy nem zsákmányolhatjuk ki örökké az élővilágot. Az állatok belénk vetett bizalma ajándék, meg kell őriznünk, és a jövőben is rá kell szolgánunk, minden erőnkkel gondoskodnunk kell róluk.

Kapcsolódó cikkek
...
Gyerekirodalom

Mélyvölgy nem egy hely, hanem az utazás módja - egy felemelő mese a lehúzó betegségről

Eljöhet az a pillanat egy gyerek életében is, amikor egyedül kell megbirkózniuk a “sötét oldallal”, még akkor is, ha támogató családi háttér veszi őket körül. Ilyen lehet például egy komoly betegség és az ahhoz kapcsolódó félelem, harag és kiszolgáltatottság, mint amilyennel Kiss Judit Ágnes legújabb könyvében Zsálya is szembetalálja magát. 

...
Gyerekirodalom

A gyerekek is szoronganak attól, amitől a felnőttek - ezeket a mindfulness könyveket ajánljuk

Összegyűjtöttünk néhányat az elmúlt évek magyar mindfulness megjelenései közül, amelyek kifejezetten a 10 éven aluli korosztálynak szólnak.

...
Gyerekirodalom

A Hamupogácsa segítségével ideig-óráig magunk is meseterapeutákká válhatunk

A hamuban sült pogácsa mágikus útravaló, ugyanúgy, ahogy a mesék is szellemi muníciót jelenthetnek, az embert egész életében elkísérő „betevő falatok” lehetnek. A Hamupogácsa című antológia a történetek mellett hangulatkártyákat és játékötleteket is kínál.

Még több olvasnivaló
...
Nagy

Harry herceg katonai botránnyal és lefagyott pénisszel váltja aprópénzre az örökségét

Harry herceg Tartalék című könyve az év elején az angol királyi család végtelenített szappanoperájának adott egy újabb csavart, a könyvet övező figyelem és felhajtás ugyanakkor szinte egyedülálló látleletét adta a könyvpiac működésének is. Egyáltalán ki írta a könyvet, hogyan épült fel a kampány, és miért baj, hogy már az első nap a brit láncok egy része leértékelte a könyvet? A Tartalék márciusban jelenik meg magyarul, és egy darabig még biztosan tematizálni fogja a közbeszédet.

...
Nagy

Petőfi példátlanul jó érzékkel kezelte a korabeli médiát

Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából nyitotta meg a PIM Költő lenni vagy nem lenni című kiállítását. A kurátorok célja az volt, hogy a költő tankönyvekből ismert, fekete-fehér portréja életre keljen a látogatók előtt, és az eddig ismeretlen arca rajzolódjon ki előttük.

...
Kritika

Narine Abgarjan novellái úgy életigenlők, hogy nem hallgatják el a háború borzalmait

Az Égből hullott három alma szerzője novelláskötetében gyerekkora helyszínére vezet, ahol a háborút követő mindennapok a halál és a holtak emlékével terhesek, mégis tele vannak az élet szépségeivel. Ez a hét könyve.

...
Panodyssey

Ahol az író és az olvasó közvetlenül találkozik: ismerd meg a Panodysseyt!

Ebben a cikkben azt magyarázzuk el, hogyan működik a Panodyssey oldal, és miért érdemes csatlakoznod hozzá olvasóként vagy íróként. 

...
Panodyssey

Moskát Anita: "Az Írói Munkám Elrablása: Hogyan Lopta El Az Artificial Intelligence Az Álmomat"

"Mielőtt elítéljük az MI-t: ezekért a közhelyekért mi felelünk. Mi tanítottuk meg neki a „zöld oázist”, a „sötétzöld szőnyeget”, amit „hívogat”, vagy az „élet táncát” járó ludakat meg a „szentély” hasonlatot a „világ káosza” ellenében. Az MI abból dolgozik, amiből tanul, és mi közhelyekkel etetjük." Moskát Anita műhelynaplójában arra keresi a választ, mit is tud vaójában ma a mesterséges intelligencia.

...
Nagy

Kölcsey még nem tartotta fontos versének a Hymnust, de később már büntettek érte

200 éves Kölcsey Hymnusa, ami egészen sokáig nem vált a magyarok hivatalos himnuszává. Mit énekeltünk előtte? Hogyan használták a Hymnust politikai célokra? És mi a közös a cseh, a lengyel és a magyar himnuszban? Érdekességeket gyűjtöttünk össze az évfordulóra.

A hét könyve
Kritika
Zacskó kristály a szerelem a Nemzeti Együttműködés Rendszerében
...
Nagy

A Facebook a demokrácia egyik legnagyobb ellensége, mert a csőcselék uralmát biztosítja

Maria Ressa, Nobel-békedíjas újságíró azokhoz szól, akik többé-kevésbé diktatórikus rendszerekben élnek. A demokráciáért való küzdelem erkölcsi kötelessége mindenkinek, a szerző pedig saját élettörténetével példázza, hogy ezt a lehető legkomolyabban gondolja. 

...
Beleolvasó

Tolsztoj vakmerő katona volt, tapasztalatait beleírta a Háború és békébe

Lev Tolsztoj klasszikusa Gy. Horváth László új fordításában jelent meg ismét magyarul. Az orosz író élete során hivatásos katonaként is szolgált, ezért is tudott megrendítő hitelességgel írni a háborúról. Olvass bele a Háború és békébe!

Szerzőink

...
Könyves Magazin

Hogyan dolgozik három férfi író, hogy női szerzővé váljon?

...
Kolozsi Orsolya

A Facebook a demokrácia egyik legnagyobb ellensége, mert a csőcselék uralmát biztosítja

...
Valuska László

Zacskó kristály a szerelem a Nemzeti Együttműködés Rendszerében

Hírek
...
Zöld

A magunkra kapott pólónk gyakran többet látott a világból, mint mi

...
Hírek

Závada Péter kapta idén a Cogito-díjat

...
Hírek

Lezárult a jelentkezés: több mint 150 művet neveztek a Panodyssey pályázatára

...
Podcast

Babits szerint kispolgár, Ady szerint forradalmár – ez mind Petőfi

...
Hírek

Írj novellát egy sosemvolt Magyarországról vagy négylábú kedvencekről!

...
Zöld

Magyar kutatók bizonyították: a gyerek és a felnőtt máshogy észleli az időt

...
Hírek

Titkolózva jelentették be, hogy új Murakami-könyv jelenik meg áprilisban

...
Hírek

Két évtizeden át a polcon porosodó Harry Potter-könyvek kerülnek kalapács alá

...
Beleolvasó

Új Jeruzsálemet akartak építeni, terror lett belőle